کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با تدوين استانداردهاي ملي، بين المللي و کارخانه 1393/09/02 دانشگاه آزاد نجف آباد شرکت آريا کيفيت پارس
آشنايي با اين نگارش استانداردهاي ملي ايران شماره ۵ 1393/09/02 دانشگاه آزاد نجف اباد شرکت آريا کيفيت پارس


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده