جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مقام دوم مسابقات کشوري رباتيک 1393 دانشگاه آزاد کردستان الیاس ناطق
امیر کاظمی
امیرحسین غیور
مقام اول مسابقات قران وعترت- بخش زبان انگليسي 1393 دانشگاه ازاد نجف اباد
مقام نخست مسابقات رباتيک-ليگ کوادروتور ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد نيشابور عباس چترایی
مقام دوم مسابقات کشوري رباتيک دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1394 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل عباس چترایی
الیاس ناطق
امیر کاظمی
مقام نخست مسابقات ملي رباتيک کردستان 1394 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج الیاس ناطق
امیر کاظمی
امیرحسین غیور
عباس چترایی