مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1394/12/12 جبر خطي مورد نياز دانشجويان فني مهندسي ...
2 1393/11/21 پايان نامه فلوچارت انجام پايان نامه کارشناسي ارشد ...
3 1394/02/10 پايان نامه کارشناسي ارشد نحوه تدوين ...
4 1394/11/27 کنترل خطي ابزار هاي رياضي مورد نياز ...
5 1394/12/12 آموزش نرم افزار MATLAB کاربرد در مهندسي کنترل ...
6 1394/12/12 استفاده از MATLAB در کنترل مدرن ضميمه کتاب دکتر خاکي صديق ...
7 1395/09/30 کنترل خطي اسلايدهاي فصول ۸ تا ۱۰ ...
8 1396/01/15 کنترل خطي اسلايدهاي فصل ۶ ...
9 1396/01/15 کنترل خطي اسلايدهاي فصل ۵ ...
10 1396/01/15 کنترل خطي اسلايدهاي فصل ۷ ...
11 1396/03/08 کنترل خطي مسايل جلسه آخر ...
12 1398/09/12 دانشجويان تحصيلات تکميلي آيين‌نامه نگارش پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي ...
13 1400/11/27 کنترل خطي تکاليف ...
14 1401/07/01 کنترل غير خطي طراحي سيستم هاي کنترل غير خطي (تطبيقي، پسگام، ...) ...