دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 ماشين هاي الکتريکي 1، 2 و 3 کارشناسي
2 ماشين مخصوص کارشناسي
3 الکترونيک صنعتي کارشناسي
4 تئوري جامع ماشينهاي الکتريکي کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات