کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
كارگاه آشنايي با شركت هاي دانش بنيان 1394/10/01 دانشكده مهندسي كامپيوتر شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
كاربرد زبان مدلسازي آركي ميت در معماري سازماني 1397/08/23 دومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني(دانشگاه صنعتي شيراز) آزمايشگاه معماري سازماني واحد نجف آباد
كاربرد زبان مدلسازي Archimate در معماري سازماني 1397/09/21 دانشكده مهندسي كامپيوتر آزمايشگاه معماري سازماني واحد نجف آباد