دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته
2 مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات کارشناسي
3 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات کارشناسي
4 معماري سازماني کارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار
5 مهندسي نرم افزار پيشرفته کارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار
6 مديريت خدمات فناوري اطلاعات دكتراي مديريت فناوري اطلاعات
7 اقتصاد اطلاعات دكتراي مديريت فناوري اطلاعات
8 زبانهاي برنامه نويسي وب كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات
9 هوش تجاري دکتري و کارشناسي ارشد
10 تجارت الکترونيک کارشناسي
11 برنامه ريزي منابع سازماني کارشناشي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات کتاب دکتر کيوان قصيري

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يكشنبه تا پنج ش حضور در دانشگاه 8 تا 16:30 -
يكشنبه-سه شنبه مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات 15:30 تا 17:00 -
پنج شنبه مديريت خدمات فناوري اطلاعات 10 تا 12 دانشکده علوم انساني - دو گروه
دوشنبه دانشجويان پروژه کارشناسي 13:30 تا 15:00 -
دوشنبه - چهارشن دانشجويان ارشد و دكتري 13 تا 15 -
سه شنبه تجارت الكترونيك 8 تا 11 درس كارشناسي