کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
روش شناسي تحقيق 1391/04/20 دانشگاه آزاد نجف آباد دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني
Fuzzy relashionships 1391/08/02 دانشگاه مازرندران دوازدهمين كنفرانس سيستمهاي فازي ايران
Micro/Nano Technology and Smart Structures 1391/03/17 - دانشگاه اصفهان
آشنايي با شيوه هاي مختلف نيازسنجي جهت انجام پژوهشها 1390/11/08 دانشگاه آزاد نجف آباد دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني
Introduction to micro- and Nano Fibrication Technologies MEMS Applications 1391/03/17 هتل عباسي- كنفرانس بين المللي ICMEAT دانشگاه آزاد واحد مجلسي با همكاري انجمن مهندسين مكانيك ايران
منطق فازي در علوم وفلسفه 1391/07/02 دانشگاه مازندران انجمن سيستمهاي فازي ايران
ايده وفرصت 1391/02/04 شهرك علمي-تحقيقاتي دانشگاه صنعتي اصفهان مركزآموزش وتحقيقات صنعتي ايران
Market Basket Analysis 1391/08/05 دانشگاه مازندران دوازدهمين كنفرانس سيستمهاي فازي ايران
روشهاي برقراري ارتباط موفق 1391/04/13 دانشگاه آزاد نجف آباد دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني
آشنايي با روشهاي توليد وچاپ مقالات ISI 1391/04/13 دانشگاه آزاد نجف آباد دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني
Plasticity Studies 1391/03/17 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشكده مهندسي مواد
تبيين سياستها وراهبردهاي فرهنگي 1392/04/07 مشهد مقدس در جوار بارگاه ملكوتي ثامن الائمه (ع) دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني منطقه 4 داننشگاه آزاد
مروري بر داده كاوي 1391/08/02 دانشگاه مازندران انجمن سيستمهاي فازي ايران
Marine Geophyisics 1390/07/28 وزارت صنايع ومعادن، سازمان اكتشافات ومعادن كشور موسسه ژئوفيزيك دانشگاه هامبورگ
آينده پژوهي و توسعه در جهان 1387/08/20 تهران - دومين سمپوزيوم بين المللي ايران 1404 ايران توسعه يافته مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران
آينده پژوهي در ايران وتوسعه كشور 1387/08/18 دومين سمپوزيوم بين المللي ايران 1404 ايران توسعه يافته مجمع تشخيص مصلحت نظام
زلزله شناسي وشبكه هاي لرزه نگاري 1389/06/23 تهران-پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله
آشنايي با روانشناسي تحول 1390/04/16 واحد نجف آباد دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني
كاربرد فناوري اطلاعات در تعليم وتربيت 1390/04/12 دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني
اخلاق مديريت 1389/03/27 منطقه چهار دانشگاه آزاد دفتر مطالعات وآموزش نيروي انساني منطقه 4
BAM Earthquake -Remote Sensing Applications and Dating methods 1390/10/21 ايران-كرمان وزارت صنايع ومعادن كشور-سازمان اكتشافات ومعادن
Well logging and new achievements of Mineral researches 1390/02/21 سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني ايران وزارت صنايع ومعادن با همكاري شركت ALT لوكزامبورگ
تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي 1391/01/30 دانشگاه آزاد نجف آباد معاونت پژوهشي واحد نجف آباد
Understanding How Knowledge Based Companies established 1393/02/04 4th International Festival of Inventors,Initiators and Innovators WIPO
آناليز مغزه ديجيتال وکاربرد آن در مهندسي مخازن 1393/09/24 دانشگاه صنعتي شريف دانشگاه صنعتي شريف با همکاري دانشگاه کمبريج انگلستان
پترل مقدماتي(ژئوفيزيک) 1394/05/17 سازمان زمين شناسي واکتشافات معادن کشور-تهران امور بين الملل و آموزش سازمان زمين شناسي واکتشافات معادن کشور
اصول تعليم وتربيت اسلامي انديشه سياسي اسلام 1391/05/10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان-اصفهان مرکز هم انديشي استادان ونخبگان دانشگاهي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
منطق فازي وكاربردهاي نوين آن در مهندسي 1390/06/29 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
كاربرد نظريه هاي فيزيك مدرن در تحقيقات پيشرفته "ابررساناها ونيمه هاديها" 1392/09/26 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد معاونت پژوهشي واحد نجف آباد
منطق فازي در علوم زمين 1390/09/24 همايش ملي بومهاي بياباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
An introduction to Neural Networks applications in Mechanical Engineering 1391/07/19 كنفرانس بين المللي ICMEAT ، هتل عباسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مجلسي
جستجو در اينترنت 1390/03/17 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد نجف آباد
كاربرد مهندسي برق در صنعت نفت 1389/03/16 سومين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران-دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشكده مهندسي برق
مقاله نويسي به زبان فارسي 1390/12/10 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مقاله نويسي به زبان انگليسي 1390/12/10 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مقدمه اي بر شبكه هاي عصبي وكاربردهاي آن در مهندسي عمران 1391/09/15 دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران- دانشگاه آ‌زاد واحد ن دانشكده مهندسي عمران
نرم افزارMatlab 1385/01/27 اصفهان شركت انديشمندان آباداني سپاهان
ژئوفيزيك كاربردي 1383/04/21 اصفهان شركت انديشمندان آباداني سپاهان
شبكه هاي عصبي وكاربرد آن در علوم هسته اي 1391/01/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشكده مهندسي هسته اي وعلوم پايه
نرم افزار MATLAB 1381/02/02 دانشگاه تهران موسسه ژئوفيزيك
شبكه هاي عصبي وكاربرد آن در علوم زمين 1390/09/22 دانشگاه آزاد واحد نجف آباد همايش ملي بومهاي بياباني
برداشت وپردازش سيگنالهاي لرزه اي وكاربرد آن در اكتشافات نفت 1385/04/16 كنفرانس منطقه اي مهندسي برق RCEE2006 دانشگاه آزاد گناباد
مديريت نوآوري 1393/09/25 شرکت ملي فولاد مبارکه اصفهان اداره آموزش شرکت فولاد مبارکه اصفهان
روش تحقيق عملي 1393/08/14 شرکت ملي فولاد مبارکه اصفهان اداره آموزش شرکت ملي فولاد مبارکه اصفهان
کاربرد فناوري اطلاعات (ويژه اعضاي هيئت علمي) 1393/06/10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد دولت آباد مرکز مطالعات وآموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد دولت آباد
کاربردهاي روش هاي هوشمندانه در صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت وگاز توسط استاد 1394/09/04 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نگارش مقالات مروري 1400/01/08 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان با همکاري دانشگاه فردوسي
وبينار ملي فن بيان ومهارتهاي ارتباطي 1400/03/21 سايت وبينارهاي ملي ايران ايوند گروه آموزشي گاد باهمکاري ايوند