رسانه مي تواند در نهضت توليد علم ،فكر ،نظريه و انديشه در زمينه هاي مختلف

نقش ايفا كند         مقام معظم رهبری


به منظور ارتباط هر چه بيشتر محققين ، اساتيد ، دانشجويان و دانش پژوهان با دانشگاه

آزاد اسلامي واحد نجف آباد ، سيستم جامع معاونت پژوهشي طراحي و پياده سازي

گرديد

اين سامانه جهت تسريع در امر پاسخ گويي به نياز شما محققين محترم امكانات ويژه اي

را فراهم كرده است كه مي توانيد با استفاده از آنها در كمترين زمان بيشترين نتيجه را

از تحقيقات خود داشته باشيد

|معرفي||نيازمنديها||مقررات|