چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Somayeh
Last Name : Pourpirali
E-mail : s_pirali@pmt.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Cell and Molecular Biology, Genetics Isfahan University Iran 2005
M.Sc Human Genetics Tehran University of Medical Sciences Iran 2008
Ph.D Cell and Molecular Biology University of Rome, Tor Vergara Italy 2014


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 زيست شناسي سلولي و مولکولي کارشناسي
2 متون تخصصي زيست شناسي سلولي و مولکولي کارشناسي
3 زبان تخصصي دکتراي عمومي
4 کارگاه آزمونهاي بيولوژيک کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Autophagy, Non-coding RNAs, Cardiovascular Diseases


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year