چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Hossein
Last Name : Barani-Beiranvand
E-mail : h.barani@pmi.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Biology- Zoology Ferdowsi University of Mashhad Iran 1999
M.Sc Biology- Biosystematics Shiraz University Iran 2003
Ph.D Biology- Biosystematics Ferdowsi University of Mashhad Iran 2016


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 ژنتيک کارشناسي
2 مباني علم محيط زيست کارشناسي
3 بيوتکنولوژي کارشناسي
4 زيست شناسي جانوري کارشناسي
5 زيست شناسي سلولي و مولکولي کارشناسي
6 متون تخصصي زيست شناسي کارشناسي
7 پرنده شناسي کارشناسي
8 گونه و گونه زايي ارشد
9 تکامل و زيست شناسي مولکولي ارشد
10 نورواندوکرينولوژي دکتري
11 رفتار شناسي کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Conservation Study of Raptors According National and International Conservation Rules in Lorestan Province. The 2nd National Conference of Biological Sciences Damghan 2016
2 Distribution of Accipitriformes and Falconiformes in Lorestan Province. The 2nd National Conference of Biological Sciences Damghan 2016
3 A Study on Wintering Wetland-dependent Waterbirds in South-east Caspian Wetlands (Northern Iran), I.R. XIV INTERNATIONAL ORNITHOLOGICAL CONFERENCE OF NORTHERN EURASIA Almaty 2015

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year