چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : mehdi
Last Name : jalilian
E-mail : mehdi_jalilian@phu.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc law bu ali sina university iran 2009
M.Sc criminal law and criminology university of tehran iran 2011
Ph.D criminal law and criminology university of tehran iran 2017


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 حقوق جزاي عمومي کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتري
2 جرم شناسي کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتري
3 کيفرشناسي کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتراي اختصاصي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 general criminal law
2 criminology
3 penology


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 research manager in faculty of law 2017
2 Director of law and jurisprudence 2019