چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Amir hossein
Last Name : Eshghi
E-mail : amirhossein.eshghi@sel.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Power Engineering Islamic azad university of Najafabad Iran 1387
M.Sc Power Engineering Islamic azad university of Saveh Iran 1389
Ph.D Power Engineering Islamic azad university of Khomeinishahr Iran -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 تحليل مدارهاي الكتريكي كارداني پيوسته
2 تحليل مدارهاي الكتريكي DC كارداني پيوسته
3 تحليل مدارهاي الكتريكي ac كارداني پيوسته
4 ماشين هاي الكتريكي DC و آزمايشگاه كارداني پيوسته
5 ماشين هاي الكتريكي ac و آزمايشگاه كارداني پيوسته
6 مدارهاي الكتريكي 1 كارداني پيوسته
7 الكترونيك صنعتي كارداني پيوسته
8 آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي 1 و 2 كارشناسي
9 روشنايي فني كارداني پيوسته
10 تاسيسات الكتريكي كارشناسي
11 ماشين هاي الكتريكي 2 و 3 كارشناسي
12 بررسي سيستم هاي قدرت 1 و 2 كارشناسي
13 رله و حفاظت سيستم هاي الكتريكي كارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Control of Microgrids


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 A robust control strategy for a single‐phase grid‐connected multibus microgrid based on adaptive sliding mode control and dynamic phasor concept International Transactions on Electrical Energy Systems 2021 31 e12936
2 Robust Control of Active and Reactive Power of a Single Phase Grid–connected Inverter Based on the Current Dynamic Phasor Journal of Novel Researches on Electrical Power 2021 10-2 25-33

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Energy storage methods and study of the effects of compressed air energy storage Energy Conference Islamic azad university of khomeinishahr 2015

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Power Distribution System Reliability Translation 1392 Arshad Sepahan

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Islamic azad university of najafabad First position of Quran contest 1396
2 Islamic azad university of najafabad First position of Quran contest 1399

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Director of department 1395
2 Director of Department 1400