چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Zahra
Last Name : Hashemi Shahraki
E-mail : z.hashemi@pmc.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Mechanical Eng. Isfahan University of Technology Iran -
M.Sc Biomechanics Sahand University of Technology Iran -
Ph.D Biomechanics Iran University of Science and Technology Iran -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 نقشه کشي صنعتي 1 کارشناسي
2 نقشه کشي صنعتي 2 کارشناسي
3 زبان تخصصي مهندسي مکانيک کارشناسي
4 استاتيک کارشناسي
5 مباني بيومکانيک 2 کارشناسي
6 اصول توانبخشي و وسايل و دستگاهها کارشناسي
7 مقدمه اي بر مهندسي پزشکي کارشناسي
8 فيزيک پزشکي کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Inertial cell sorting of microparticle-laden flows: An innovative OpenFOAM-based arbitrary Lagrangian-Eulerian numerical approach Biomicrofluidics 2021 15 1-19
2 Numerical Investigation of Three Patterns of Motion in an Electromagnetic Pulsatile VAD ASAIO Journal 2014 (3)60 304-310

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year