چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mehdi
Last Name : Jamali Ghahderijani
E-mail : m.jamali@pmc.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Industrial Engineering Sharif university of technology Iran 2005
M.Sc Aerospace Iran university of science and technology Iran 2009
Ph.D Aerospace Tarbiat Modares Iran 2017


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 ترموديناميک1 و 2 کارشناسي
2 مکانيک سيالات1 و 2 کارشناسي
3 برنامه نويسي کامپيوتر کارشناسي
4 آزمايشگاه ترموديناميک کارشناسي
5 آزمايشگاه سيالات کارشناسي
6 مديريت بهره وري انرژي کارشناسي
7 مکانيک سيالات (جبراني ارشد) کارشناسي ارشد
8 توربولانس کارشناسي ارشد
9 روش تحقيق کارشناسي ارشد
10 اصول جلوبرندگي کارشناسي
11 طراحي مبدل هاي حرارتي پيشرفته کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Design, manufacturing and optimization of solar cooling systems(Adsorption, ejector,...)
2 Design, manufacturing and optimization of desalination systems (Membrane distillation, forward osmosis, reverse osmosis,...))
3 Design and manufacturing of air water generator
4 Modeling and system design of fuel cells (PEM, SOFC)
5 Modeling and system design of solar hydrogen production (PEM electrolyzer)
6 Modeling and system design of solar collectors
7 Modeling and system design of aerospace propulsion (Jet and satellite engine)
8 Computational fluid dynamics (CFD)
9 Lattice Boltzmann Method (LBM)


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Investigating the mechanical properties and fusion zone microstructure of dissimilar laser weld joint of duplex 2205 stainless steel and A516 carbon steel Optics 2023 158 108875
2 Molecular dynamics method for numerical study of thermal performance of hexacosane PCM in a Cu nanochannel Engineering Analysis with Boundary Elements 2023 151 457-463
3 Modification of wall particles arrangement and Schmidt number in a cavity with the movable wall via dissipative particle molecular dynamics approach Engineering Analysis with Boundary Elements 2023 152 120-129
4 Estimation of mechanical properties of LDPE/LLDPE/SEBS nanocomposite reinforced with calcium carbonate nanoparticles by Ch mathematical model Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2021 144 2099–2107
5 Develop Boltzmann equation to simulate non-Newtonian magneto-hydrodynamic nanofluid flow using power law magnetic Reynolds number Mathematical Methods in the Applied Sciences 2020 SPECI 1-16
6 Optimization of a combined cooling heating and power generation system considering detailed thermodynamic design of the components: exergetic–economic MECHANICS 2017 18-5 506-515
7 Numerical Simulation of MHD Fluid Flow inside Constricted Channels using Lattice Boltzmann Method Journal of Applied Fluid Mechanics 2017 10-6 1639-1648
8 Study of Subsonic Flow over a TOW 2B Missile International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics 2016 17-1 36-45
9 One-Dimensional Electrolyzer Modeling and System Sizing for Solar Hydrogen Production: an Economic Approach Journal of Renewable Energy and Environment 2016 3-3 9-22
10 Investigation of vessels pressure effect on PEM electrolyzer performance by using a new OneDimensional Dynamic Model Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell 2015 2-4 271-281

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Design and Parametric study of a propulsion system of a fuel cell powered UAV 6th national conference on Mechanic and Aerospace Tehran 2021
2 One-Dimensional Dynamic Modeling of PEM Electrolysis for Solar Hydrogen Production 2nd International Conference and Exhibition on Solar Energy (ICESE) Tehran-Tehran University 2015
3 Impeller design of centrifugal compressor and investigation of loading effect on its shape 2nd conference on Rotating equipment in oil and power industries razi conference center-Tehran 2010
4 Presenting an Algorithm for Aerodynamic Design of a Centrifugal Compressor’s Impeller and Design a Prototype 2nd Conference on Rotating Equipment in Oil and power industries Iran, Tehran 2010
5 Centrifugal Compressor Design Using Streamline Curvature Method 2nd National Conference on CFD Applications in Chemical Industries Iran, Tehran-university of science and technology 2009

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Fundamental of computer programming using Matlab software Compilation 2020 Jahad Daneshgahi

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Research engineer 2010
2 Research engineer 2013