چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Homa
Last Name : Movahednejad
E-mail : h.movahed@pco.iaun.ac.ir/hm.ma85@gmail.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Computer Engineering- Hardware IAUN Iran 2006
M.Sc Computer Science - Information Security UTM Malaysia 2009
Ph.D Computer Science - Information Security UTM Malaysia 2016


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 مهندسي نرم افزار 2 کارشناسي
2 محيط هاي چند رسانه اي کارشناسي
3 گرافيک کامپيوتري کارشناسي
4 سيستم هاي چند رسانه اي کارشناسي
5 مباني رايانش امن کارشناسي
6 آرمايشگاه سيستم عامل کارشناسي
7 يکپارچه سازي کاربردهاي سازماني با رويکرد معماري سرويس گرا کارشناسي
8 مدار الکتريکي کارشناسي
9 مديريت وكنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات کارشناسي ارشد
10 مباحث ويژه در هوش مصنوعي(نظريه بازي ها و کاربردهاي آن (Game Theory)) کارشناسي ارشد
11 مباحث ويژه در هوش مصنوعي(علم داده(Data Science)) کارشناسي ارشد
12 مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار کارشناسي ارشد
13 روش تحقيق(Research Methodology) کارشناسي ارشد
14 سمينار کارشناسي ارشد
15 سمينار مباحث ويژه در مديريت فناوري اطلاعات دکترا


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Information /Network Security, Privacy,,Data analysis, Cloud Computing,Big Data,IoT,Service Computing


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 An enhanced heuristic XoR network coding-based method for high quality video streaming over VANETs Plos One 2019 14-6 1-29
2 Analysis and Simulation of Load Frequency Control in Power System with Reheater Steam Turbine Journal of Applied Dynamic Systems and Control 2022 ۵-1 84-90
3 Small Signal Study Generating Units Dynamic Behavior with Reheat Steam Turbine and Transient Droop Hydraulic Turbine Signal Processing and Renewable Energy 2022 6/4 95-107
4 Comprehensive Review on Data-Driven Techniques in Smart Power Grids Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 2024 15-57 1-31
5 Studying and Simulating the Production Unit System with Hydro Turbine and Investigating the Effect of Transient Droop Compensation on the System Dynamic Behavior Technovations in Electrical Engineering 2022 1-۳ 17-26

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Blood Glucose Prediction for Type 1 Diabetes Patients with Deep Learning: A Review 2nd International Conference on Computer Engineering and Science Islamic Azad University- Najafabad Branch 2022
2 An Smart Job Recommender System Based on Artificial Neural Network 4th National Conference on Computer, Information Technology and Artificial Intelligence Applications Shahid Chamran University of Ahvaz 2021
3 Identifying implementation barriers of business intelligence and proposing an optimized solution for marketing and sale of health-oriented goods 2nd national conference on health knowledge production, confronting COVID-19 and governing the post-corona world Islamic Azad University - Najafabad Branch 2021
4 A Review on Secure Routing in Wireless Sensor Networks 1st Conference on Modern Research in Engineering and Urban Science Technologies Tabriz 2020
5 Impact of Artificial Intelligence, Big Data and Smart Networks in Corona Virus Detection 1st National conference of health knowledge production, confronting corona and governing in the post-corona world Azad Islamic University- Najafabad Branch 2020

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Bottleneck detection in business processes using process mining Co-Worker Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Developing Games Using Unity 3D Compilation 2021 Islamic Azad University- Najafabad Branch

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year