چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Reza
Last Name : Maddahi
E-mail : R.Maddahi@pco.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Pure Mathematics Kashan University Iran 2004
M.Sc Applied Mathematics Kharazmi University Iran 2008
Ph.D Applied Mathematics Islamic Azad University, Science and Research Branch Iran 2013


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 رياضيات پيش دانشگاهي کارشناسي
2 رياضيات عمومي 1 کارشناسي
3 رياضيات عمومي 2 کارشناسي
4 رياضيات مهندسي کارشناسي
5 معادلات ديفرانسيل کارشناسي
6 محاسبات عددي کارشناسي
7 جبرخطي کارشناسي
8 تحقيق در عمليات پيشرفته کارشناسي ارشد
9 تئوري تصميم گيري و کاربردهاي آن در در مديريت کارشناسي ارشد
10 نظريه فازي و کاربردهاي آن در مهندسي صنايع و مديريت کارشناسي ارشد
11 اصول شبيه سازي کارشناسي ارشد
12 تحليل پوششي داده ها کارشناسي ارشد
13 تحليل آماري کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Applied Mathematics
2 Operational Research (OR)
3 Data Envelopment Analysis (DEA)
4 Multi Criteria Decision Making (MCDM)
5 Fuzzy Theorem


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Manager perceptions of decision making for evaluation indicators: a centralized data envelopment analysis based approach Journal of Modelling in Management 2022 1 112-131
2 Determining the Best Combination of Perspective indicators of Balanced Scorecard using the Game Theory Journal of Optimization in Industrial Engineering 2021 14-1 185-194
3 Data Envelopment Analysis in the Presence of Correlated Evaluation Variables Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering 2021 15-3 251-263
4 A Nash equilibrium based decision‑making method for performance evaluation: a case study Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 2021 35 135-142
5 Efficient Resource Allocation to Social Security Organization Hospitals in Iran by Using Centralized Data Envelopment Analysis Journal of Health Management and Informatics 2020 7-1 59-67
6 An Integrated AHP–DEA methodology for Evaluation and Ranking of Production Methods in Industrial Environments International Journal of Industrial and Systems Engineering 2019 31-3 343-359
7 Rating and Measuring Profitability of maintenance programing Science Road Journals 2015 3-1 198-210
8 Optimising proportional weights as a secondary goal in DEA cross-efficiency evaluation International Journal of Operational Research 2014 19 234-245
9 Selection a Suitable Technology in Construction Industry by Using Anthropy Combined Method-Topsis- International Journal of Basic Sciences 2014 2147- 162-168
10 A Correction on Data Envelopment Analysis for Environmental Assessment Using Methodological Comparison between Three Efficiency Measurement Models Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 2013 3 20-26
11 Ranking non-extreme efficient units based on super efficiency method in the presence of undesirable outputs: a DEA approach International Journal of Applied Decision Sciences 2013 6 83-95
12 Using Ranking Functions to Extend of Hungarian Algorithm in Solving Assignment Problem with Fuzzy Costs World Applied Sciences Journal 2012 17-4 497-501
13 Effciency and Benchmarking in The Presence of Undesirable (Bad) Outputs: A DEA Approach International Journal of Applied Mathematical Research 2012 1(2) 178-188
14 Selecting symmetric weights as a secondary goal in DEA cross-efficiency evaluation Applied Mathematical Modelling 2011 35 544-549
15 Ranking of Decision -Making Units Using Data Envelopment Analysis by Considering Multiple Time Periods Journal of Decisions and Operations Research 2020 5-1 72-82

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Central resource allocation in the presence of dependent and independent factors 13 International conference on Decision and Data Envelopment Analysis Science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 2021
2 Ranking decision makers using data envelopment analysis taking multiple time periods 11th National Conference on Data Envelopment Analysis Shiraz-Iran 2019
3 Data Envelopment Analysis in the Presence of Dependent Performance Evaluation Indicators 11th National Conference on Data Envelopment Analysis Shiraz-Iran 2019
4 Evaluating of investment projects by DEA-R in the presence of undesirable output 10th national conference on DEA Kharazmi university of tehran 2018
5 Mathematical model of hub location for the distribution network of a production plant by the transportation service company to reduce transportation c The second national conference on strategic service management Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran 2017
6 Evaluation of hubs of a shipping service company using data envelopment analysis in attendance undesirable Outputs The second national conference on strategic service management Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran 2017
7 Development BSC performance evaluation using fuzzy logic in Industrial organizations with focus on the customer perspective National Conference of optimization and decision-making Mazandaran University-Babolsar 2016
8 Investigating effective factors of increasing productivity and empowerment of employee in social security organization National Conference of optimization and decision-making Mazandaran University-Babolsar 2016
9 Assessing and ranking the contractors based on the Influence and effectiveness in the project building National Conference of optimization and decision-making Mazandaran University-Babolsar 2016
10 Intelligent Investigation of customer dissatisfaction in Isfahan airport using PDA method National Conference of optimization and decision-making Mazandaran University-Babolsar 2016
11 Ranking of unsupervised learning marketing segmentation based on fuzzy techniques and multi-criteria decision making National Conference of optimization and decision-making Mazandaran University-Babolsar 2016
12 THREE EQUITABLE RESOURCE ALLOCATION METHODS USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 14th International Conference on Data Envelopment Analysis Jianghan University, China 2016
13 Evaluating the performance of multiple comparable queuing by using DEA 2nd National Conference on Data Envelopment Analysis Islamic Azad University of Rasht 2010
14 An extended equitable allocation approach 2nd National Conference on Data Envelopment Analysis Iran 2010
15 AN EQUITABLE FIXED COST ALLOCATION METHOD 41th Iranian International Conference on Mathematics Iran 2010

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Development of Ranking of Educational Areas of Isfahan Province Based on National Educational Indicators Co-Worker External Grant
2 A novel approach for solving linear programming problems with fuzzy variables and its applications Director Internal Grant
3 Linear programming problems with fuzzy parameters and its applications in transportation and assignment problems Director Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 ‍Calculus II Compilation 2020 Najafabad branch Islamic Azad University
2 Engineering probability and statistics Compilation 2018 Islamic Azad University- Najafabad Branch

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 Essay writing course 09/12/2022


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 - -