چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Azadeh
Last Name : Yazdi
E-mail : yazdi.a@smd.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Animal Biology Gilan Iran 2005
M.Sc Animal Science- Physiology Shahed Iran 2008
Ph.D physiology Tarbiat modares Iran 2015


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 فيزيولوژي اعصاب پزشکي عمومي
2 فيزيولوژي کليه پزشکي عمومي
3 فيزيولوژي غدد پزشکي عمومي
4 فيزيولوژي گوارش پزشکي عمومي
5 فيزيولوژي عمومي کارشناسي
6 فيزيولوژي عمومي کارشناسي ارشد
7 آزمايشگاه فيزيولوژي اعصاب پزشکي عمومي
8 آزمايشگاه فيزيولوژي غدد پزشکي عمومي
9 آزمايشگاه فيزيولوژي گوارش پزشکي عمومي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 neuroscience
2 cellular and melecular physiology
3 myelin repair and neuroregeneration
4 learning and memory


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Neuroprotective and anti-neuroinflammatory activity of frankincense in bile duct ligaion-induced hepatic encephalopathy Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2023 26 1-6
2 Protective effect of honey on learning and memory impairment, depression and neurodegeneration induced by chronic unpredictable mild stress Physiology and Pharmacology 2021 25 21-35
3 Direct conversion of somatic cells towards oligodendroglial lineage cells A novel strategy for enhancement of myelin repair Journal of Cellular Physiology 2020 235-3 1-14
4 Betahistine, prevents kindling, ameliorates the behavioral comorbidities and neurodegeneration induced by pentylenetetrazole Epilepsy 2020 105 1-9
5 D-Lys-3-GHRP-6 impairs memory consolidation and downregulates the hippocampal serotonin HT1A, HT7 receptors and glutamate GluA1 subunit of AMPA receptors Physiology 2020 223 1-6
6 Honey protects against chronic unpredictable mild stress induced‑ intestinal barrier disintegration and hepatic infammation Molecular Biology Reports 2020 47 8475-8484
7 Possible regenerative effects of fingolimod (FTY720) in multiple sclerosis disease: An overview on remyelination process Journal of Neuroscience Research 2019 98 1-13
8 Fingolimod Enhances Oligodendrocyte Differentiation of Transplanted Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Progenitors Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2018 17 1444-1457
9 ENHANCED REMYELINATION FOLLOWING LYSOLECITHIN-INDUCED DEMYELINATION IN MICE UNDER TREATMENT WITH FINGOLIMOD (FTY720) neuroscience 2015 311 34-44
10 Evaluation of the Anticonvulsant Activity of the Leaves of Glycyrrhiza glabra var. glandulifera Grown in Iran, as a Possible Renewable Source for Anticonvulsant Compounds Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2011 10-1 75-82
11 Screening of the anticonvulsant activity of some plants from Fabaceae family in experimental seizure models in mice daru journal of pharmaceutical sciences 2011 4 301-305

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 The effect of copper and steel electrodes on the induction of electrical kindling: A comparative histological evaluation basic and clinical neuroscience congress tehran 2023
2 Effect of betahistine on depression induced by PTZ in kindled mice International Congress of Physiology and Pharmacology tehran- iran 2019
3 Bee honey attenuates the memory loss and depression like behavior that induced by chronic unpredictable mild stress in rat. Basic and Clinical Neuroscience Congress Tehran, Iran 2019
4 Neuroprotective and antioxidant effect of bee honey in the rat hippocampus under chronic unpredictable mild stress Basic and Clinical Neuroscience Congress Tehran, Iran 2019
5 The protective effect of Iranian thyme honey on serum level of irisin following induction of chronic unpredictable stress in male rats Basic and Clinical Neuroscience Congress tehran- iran 2019
6 Effect of betahistine on pentylenetetrazole induced kindling in mice Basic and Clinical Neuroscience Congress. tehran- iran 2018
7 Fingolimod enhances oligodendrocyte differentiation of transplanted neural progenitors in cuprizone model of demyelination Basic and Clinical Neuroscience Congress Tehran, Iran 2018
8 Fingolimod reduces the extent of demyelination and inflammation following local administration of lysolecithin in mice Physiology and Pharmacology Congress کاشان. ايران 2015
9 Enhanced remyelination following lysolecithin-induced demyelination in mice under treatment with fingolimod Basic and Clinical Neuroscience Congress , Tehran, Iran 2015
10 Fingolimod reduces the extent of demyelination and inflammation with increase in Oligodendrocyte progenitors following local administration of lysolecithin in mice PACTRIMS Seoul, Korea 2015
11 Effect of Fingolimod on lysolecithin-induced demyelination in mice corpus callosum Basic and Clinical Neuroscience Congress tehran 2014
12 Changes in hippocampal connexin 36 mRNA and protein levels during epileptogenesis in the kindling model of epilepsy. 8th IBRO World Congress of Neuroscience florence- Italy 2011
13 Evaluation of the anticonvulsant effect of Acacia juliflora, Acacia nubica and Glycyrrhiza glabra var. glandulifera extract in mice. National Congress of Epilepsy tehran 2008
14 Anticonvulsant effect of Albizzia julibrissin Willd. Ethanolic extract in mice. First International Congress of Genomics and Health Biotechnology tehran 2007
15 The Neuroprotective Effect of Frankincense in a Rat Model of Hepatic Encephalopathy physiology and pharmacology tehran 1400

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 بررسي اثر عسل بر ميزان نشت پذيري ليپوپلي ساکاريدهاي روده اي و ارتباط آن با ميزان التهاب بافتي و استرس اکسيداتيو کبدي در رتهاي تحت استرس مزمن پيش بيني نشده Co-Worker Internal Grant
2 بررسي اثر محافظتي تجويز عسل بر تخريب حافظه ناشي از القاي استرس پيش بيني نشده مزمن در موش صحرايي نر Director Internal Grant
3 بررسي اثر ضد تشنجي عصاره دانه گياه cicer arietinum در مدلهاي تشنجي پنتيلن تترازول و ماگزيمال الکتروشوک در موش سوري Co-Worker External Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختي جايزه مغز و شناخت اهوازي 1397
2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان برگزاري آزمايشگاههاي گروه 1397
3 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تدريس و پاسخگويي مطلوب به دانشجويان گروه فيزيولوژي 1398
4 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان عملکرد مناسب در حوزه تحقيق و آموزش گروه فيزيولوژي 1398
5 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ارتقا وضعيت ايمني آزمايشگاهها 1398
6 دانشگاه علوم پزشکي ايران عملکرد رضايتبخش در پاسخگويي به ارباب رجوع و تدريس 1399
7 دانشگاه علوم پرشکي اصفهان عملکرد موثر در ارتقاي کيفيت ايمني آزمايشگاهها 1399

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 اصول کار، تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي 01/11/2019
2 assisted in teaching laboratory experiments in 4th tehran IBRO school of neuroscience 28/10/2014
3 assisted in teaching laboratory experiments in 3th tehran IBRO school of neuroscience 06/11/2013
4 کارگاه رفرنس نويسي 23/08/2023
5 نشست ژورنال کلاب 21/08/2023
6 کارگاه پروپوزال نويسي 01/08/2023
7 نشست متمايز شو 20/08/2023


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Member of Immune Committee in school of medicine 2018
2 official of talented and olympiad student commitee 2023