چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mehdi
Last Name : Karimian
E-mail : m_m_karimiyan@pel.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Electrical Engineering Power and Water University of Technology (PWUT) Iran 2003
M.Sc Electrical Engineering Iran University of Science and Technology (IUST) Iran 2006
Ph.D - - - -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 الكترومغناطيس كارشناسي
2 ميدانها و امواج كارشناسي
3 خطوط انتقال مخابراتي كارشناسي
4 مايكروويو 1 كارشناسي
5 فيلتر و سنتز مدار كارشناسي
6 تجزيه و تحليل سيستمها كارشناسي
7 مخابرات 1 كارشناسي
8 تحليل مدارهاي الكتريكي كارداني
9 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي كارداني
10 آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي كارداني
11 آزمايشگاه الكترونيك صنعتي كارداني
12 رياضي عمومي 1 کارشناسي پيوسته


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Numerical Methods in Photonics and Design of Silicon Photonic Circuits
2 Design of Microstrip Antenna
3 Design of Microwave Passive Circuits


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Ultra-wideband textile antenna with circular polarization for GPS applications and wireless body area networks Journal of industrial textiles 2017 46-8 1684-1697
2 Super-Wideband Textile Fractal Antenna for Wireless Body Area Networks Journal of Electromagnetic Waves and Applications 2015 29 1728-1740
3 Optimal Selection of Voltage Control Areas Using Seeker Algorithm Arabian Journal For Science and Technology 2013 39 2997-3004
4 Performance Engineering of WRN Transparent Optical Networks Through Static Routing Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 2011 2 31-36
5 Impact of Routing Aproaches on Network-Layer and Physical-Layer in Wavelength Routed Optical Networks Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 2010 1 61-67
6 Design, Simulation and Fabrication of a Wideband Filter with Multi-Mode resonators in 3-Layer Stripline Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 2010 1 33-40

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Impact of Routing Strategies on Economic Design of Wavelength-Routed Optical Networks (Considering Protection) National Electrical Engineering Conference Islamic AzadUniversity of Najafabad 2010
2 Impact of Routing Strategies on Economic Design of Wavelength-Routed Optical Networks National Electrical Engineering Conference Islamic Azad University of Najafabad 2009
3 A More Secure Authentication Protocol for GSM National Electrical Engineering Conference Islamic Azad University of Najafabad 2008
4 Static Routing Considering Network-layer and Physical-layer in Wavelength-Routed Optical Networks The 9th International Conference on Advanced Communication Technology Okamoto, Kobe, Japan 2007

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Analysis, Design, Simulation and Fabrication of Super-Wideband Fractal Antennas for Wireless Applications Director Internal Grant
2 Optimal Selection of Voltage and Reactive power control Areas in Power Systems Director Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Engineering Electromagnetics Fundamentals-Volume 1 Compilation 2011 Daneshpajoohan e Barin
2 Solutions Manual for Electeromagnetics Fundamentals Compilation 2010 Daneshpajoohan e Barin

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Head of Telecommunication Department 2011
2 Head of Control Department 2011