چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mansoureh
Last Name : Ahmadifaraz
E-mail : ahmadifaraz.mansoureh@gmail.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Nursing Islamic Azad University, Isfahan Branch Iran 1999
M.Sc Nursing Education Islamic Azad University, Najafabad Branch Iran 2012
Ph.D - - - -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 پرستاري سلامت جامعه کارشناسي
2 پرستاري سلامت فرد و خانواده کارشناسي
3 پرستاري بهداشت محيط کارشناسي
4 اصول و فنون و مهارتهاي پرستاري کارشناسي
5 کمک هاي او ليه کارداني
6 بهداشت در اتاق عمل کارشناسي
7 اصول و خدمات بهداشت جامعه کارشناسي
8 اقدامات بهداشتي و کمک هاي اوليه در شرايط اضطراري کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Clinical Skills
2 Nursing Education
3 Family Health
4 Research in education


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Anxiety of women employees and the process of maternal role International Journal of Preventive Medicine 2013 4 262-269
2 Nursing Students’ Experiences of Communication with Psychiatric Clients Iran Journal of Nursing (IJN) 2014 27-8 56-65
3 the Experiences of Employed Women Related to their Maternal Role: A Phenomenological Qualitative Journal of Qualitative Research in Health Sciences 2014 3-2 137-148
4 The Comprative Study of Diclofenac gel and Diclofenac Tab on pain reduction in patients with mastalgia. Iranian Journal of Breast Disease Iranian journal of breast disease 2011 4-1 31-34

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Delivery in Pregnant Mothers with Covid Infection 19 Review Article The Second National Conference on Health Knowledge Production in the Face of Corona and Governance in the Post Corona World , Islamic Azad University, Islamic azad university najafabad branch 2022
2 Application of artificial intelligence and deep learning in breast cancer diagnosis using frozen section method 2nd International conference on computer engineering and science Islamic Azad university of najafabad branch 2022
3 Evaluation of the effectiveness of education based on the components of the health belief model on understanding the barriers to breast self-examination in female staff of Islamic Azad University, Najafabad Branch Seventh National Seminar on Nursing, Midwifery and Research Golestan University of Medical Sciences 2016

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 he effect of teaching based on health belief model on the breast self-examination Practice in employees of Islamic Azad University-NajafAbad Branch Co-Worker Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Fundamental of clinical skills Compilation 2019 Islamic azad university najafabad branch
2 Fundamental of clinical skills Compilation 2018 Islamic azad university najafabad branch
3 Menopause and related care Compilation 2016 Kankash publication
4 Breast diseases (benign diseases and breast cancer) Compilation 2014 Kankash publication
5 emergency nursing core curriculum Compilation 2012 Hakim Hidaji
6 Care of patient with cancer Translation 1390 Isfahan University of Medical Sciences

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 Production of electronic content 09/02/2021


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 member of nursing organization 2013
2 responsible for nursing chinical education 2021
3 Member of the Educational Council of the Nursing and Midwifery faculty 2021
4 - 2021
5 Director of Education and Research.nursing and midwifery faculty 2021
6 Cultural and educational advisor of the School of Nursing and Midwifery 2021
7 Consultant Professor of Social Culture of health Quarterly 2021