چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Khosro
Last Name : Soleimani-Chamkhorami
E-mail : kh_soleimani@yahoo.com , soleimani@iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Applied Mathematics Isfahan Iran 1999
M.Sc Applied Mathematics Shahid Bahonar University of Kerman Iran 2002
Ph.D Applied Mathematics Science and Research Branch, Islamic Azad University Iran 2019


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 نظريه مجموعه هاي فازي(Fuzzy sets) کارشناسي
2 محاسبات عددي (Numerical Computation) کارشناسي
3 رياضي مهندسي (Engineering Mathematics) کارشناسي
4 معادلات ديفرانسيل (Differential Equations) کارشناسي
5 جبر خطي (Linear Algebra) کارشناسي
6 مباني تحقيق در عمليات (Operations Research) کارشناسي
7 ساختمان گسسته (Discrete Structure) کارشناسي
8 پژوهش عملياتي (Operations Research) کارشناسي ارشد
9 روش تحقيق (Research Methods) کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Fuzzy Logic
2 Optimization and Operations Reseach
3 Data Envelopment Analysis


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 Cost-Efficiency under Inter-temporal Dependence Annals of Operations Research 2021 302 289-312
2 Merging Decision Making Units with Fuzzy Data Asia Pacific Journal of Operational Research 2021 40 1-26
3 A ranking system based on inverse data envelopment analysis IMA Journal of Management Mathematics 2020 31 367–385
4 Preserving cost and revenue efficiency through inverse data envelopment analysis models INFOR: Information Systems and Operational Research 2020 58-4 561-578
5 Analysis of Time Delay Systems Via New Triangular function Journal of Applied Mathematics 2008 5 27-42
6 REVIEW OF FIXED POINTS FOR FUZZY IF-THEN RULES Advances in Fuzzy Mathematics 2006 vol. 82-67

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Composition of units based on data envelopment analysis 13th International Conference on Decision and Data envelopment analysis Tehran 2021
2 Improve profit efficiency based on inverse data envelopment analysis 13th International Conference on Decision and Data envelopment analysis Tehran 2021
3 Calculating two-phase fuzzy network performance using chainning syllogism 10th National confrerence on data enveloptment analysis Karaj 2018
4 Finding strong hyperplanes of Production Possibility Set in DEA 7th National Data Envelopment Analysis Conference Islamic Azad university , Kermanshah Branch 2015
5 Application of if-then rules for efficiency calculation 6 th international Conference on Data envelopment analysis Lahijan 2014
6 Application of Fixed points for fuzzy if-then rules to Optimization Sixth International Industrial Engineering Conferance Sharif University of Technology 2008
7 Numerical Solution Delay System by Triangular Function - Islamic Azad University South Tehran Branch 2008
8 Decision making by fixed point for fuzzy chaining syllogism 5 th Iranian conference on Fuzzy system Imam Hosein University 2004
9 Fixed points for fuzzy rule bases 8 th Annual International CSI computer conference Ferdowsi University of Mashhad 2003
10 Application of Fixed points for fuzzy if-then rules to decision making 4 th seminar on fuzzy sets and it`s applications University of Mazandaran 2003
11 Fixed points for fuzzy rule bases and fuzzy chaining syllogism 33 th International Symposium on Multiple Valued of Logic Meiji University Japan 2003
12 Fixed points for fuzzy chaining syllogism Third seminar on fuzzy sets and it`s applications University of Sistan and Balochestan 2002
13 - - - -

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Analysis of Time Delay Systems Via New Triangular Functions Director Internal Grant
2 Aplication of Fixed point for fuzzy rule base Director Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Ordinary Differential Equations 2017 Islamic Azad University , Najafabad Branch
2 Fundamentals of Fuzzy Logic and its Applications Compilation 2017 Isfahan university Jihad Publication

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 - -
2 Head of Mathematics Department 2017