چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Esmaeil
Last Name : Soltani
E-mail : es_soltani@iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Manufacturing Najafabad branch of Islamic Azad Univ. Iran 1998
M.Sc Manufacturing Tehran Sience and research branch Iran 2001
Ph.D - - - -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 Metrology
2 Machinability
3 Machine tools
4 CNC Workshop
5 Metrology Lab
6 Machine tools Workshop
7 Robotic
8 رباتيک کارشناسي
9 ماشينهاي اونيورسال کارشناسي
10 توانايي ماشينکاري کارشناسي
11 سيستمهاي اندازه گيري کارشناسي
12 روشهاي توليد کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Design and manufacturing of gas control and measurement instruments
2 Machining Process


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Study of the Effect of Lubricant Emulsion Percentage and Tool Material on Surface Roughness in Machining of EN AC 48000 Alloy International AMPT 2010 Conference Paris, France 2010
2 - - - -

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 - Co-Worker External Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 - Compilation - -

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Industrial and social relationship manager 2007
2 Dean of technical faculty 2008