چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Majid
Last Name : Hashemzadeh
E-mail : mahashemzadeh@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Manufacturing engineering IAUN Iran 1998
M.Sc Manufacturing engineering Islamc Azad University Science and Research Branch of Tehran Iran 2001
Ph.D Manufacturing engineering The University of Nottingham UK 2014


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 نقشه کشي صنعتي 1 کارشناسي
2 نقشه کشي صنعتي 2 کارشناسي
3 تکنولوژي پلاستيک کارشناسي
4 طراحي قالبهاي پرس کارشناسي
5 ماشينهاي ابزار انيورسال کارشناسي
6 روشهاي توليد و کارگاه کارشناسي
7 اصول شکل دهي فلزات کارشناسي و کارشناسي ارشد
8 برنامه ريزي فرآيند کارشناسي
9 کارگاه ماشين ابزار کارشناسي
10 کارگاه قيد و بند کارشناسي
11 کارگاه قالب پرس کارشناسي
12 طراحي قالبهاي پلاستيک کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Laser Cutting
2 Metal forming
3 Mold design - Die design


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 CO2 laser cutting of reinforced polyester (CGFRP and GFRP) sheets: An experimental investigation into specific point energy, cutting volume efficiency and material removal rate (MRR) Journal of Manufacturing Processes 2023 97 137-147
2 CO2 laser-air cutting of glass-fibre-reinforced unsaturated polyester (GFRUP): an experimental investigation The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2021 117 2627–2638
3 The effect of power and maximum cutting speed on the material removal rate and cutting volume efficiency in CO2 laser cutting of Polycarbonate sheets Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production (MPMP Journal) 2020 9-1 5-23
4 The Effect of Power, Maximum Cutting Speed and Specific Point Energy on the Material Rremoval Rate and Cutting Volume Efficiency in CO2 Laser Cutting Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2020 9-3 23-39
5 The effect of bronze particles on CO2 laser cutting of reinforced polytetrafluoroethylene International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2018 96-9 4029–4039
6 The Effect of Focal Distance and Type of Auxiliary Gas on Cut Width in CO2 Laser Cutting of Stainless and Mild Steel Sheets International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2018 11-4 29-33
7 Fibre laser piercing of mild steel – The effects of power intensity gas type and pressure Optics and Lasers in Engineering 2014 55 143-149
8 The effects of low-frequency workpiece vibration on low-power CO2 laser cutting of PMMA: an experimental investigation The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2012 63 33-40

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 The application of specific point energy analysis to laser cutting with 1 m laser radiation 8th International Conference on Photonic Technologies LANE 2014 Germany 2014
2 The effect of polymer melt and mold temperature on the distortion of polyoxymethylene plastic parts 2nd Najafabad Manufacturing Engineering Conferance Najafabad branch, Islamic AZAD University 2009
3 Design and manufacturing of intelligent emergency stop equipment for turning and milling machines Najafabad Manufacturing Engineering Conference Najafabad branch, Islamic AZAD University 2008
4 The influence of the spark parameter on the diagrams related to the monitoring of the fluctuations of the car exhaust gas Najafabad Manufacturing Engineering Conference Najafabad branch, Islamic AZAD University 2008
5 Design of plastic injection molding (overmolding kind) to produce hollow parts using TCIM procedure Najafabad Manufacturing Engineering Conference Najafabad branch, Islamic AZAD University 2008
6 New Methodology to Design of Gear Tolerance in Injection Molding Manufacturing 2nd Tehran International Congress on Manufacturing Engineering IRAN University of Science and Technology 2007
7 Design principles of CNC three-roller bending machine 5th international Guilan University-Faculty of Engineering 2001

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 CO2 laser cutting Translation 2019 Islamic Azad University of Najafabad

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date
1 Production of reinforced double-layer parts USA 2022

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Islamic AZAD University Eighth FARHIKHTEGAN Festival 2021
2 Islamic AZAD University Ninth FARHIKHTEGAN Festival 2022

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Head of Modern Manufacturing Technologies Research Center (MMTRC) 2022