چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Amirhossein
Last Name : Mehrbod
E-mail : ammehrbod@pci.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Civil Engineering Isfahan University of Technology Iran 1989
M.Sc Hydraulics Structures Tehran Iran 1993
Ph.D - - - -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 تحليل سازه II کارشناسي
2 مکانيک سيالات کارشناسي
3 اصول مهندسي سد کارشناسي
4 هيدروليک و آز کارشناسي
5 مهندسي آب و فاضلاب و پروژه کارشناسي
6 مقاومت مصالح I کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Earthquake Engineering
2 Numerical methods in Civil Engineering


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year