چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : S.ALI
Last Name : MOJABI
E-mail : sa-majabi@iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc - - - -
M.Sc - - - -
Ph.D - - - -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 تاريخ فرش ايران کارشناسي- فرش
2 تاريخ فرش جهان کارشناسي- فرش
3 آشنايي با طرح ونقش قالي ايران(1) کارشناسي- فرش
4 آشنايي با طرح و نقش قالي ايران(2) کارشناسي- فرش
5 ارزيابي و ارزشيابي فرش دستباف کارشناسي- فرش
6 کنترل کيفيت فرش دستباف کارشناسي- فرش
7 تاريخ پارچه و نساجي(1) کارشناسي- طراحي پارچه و لباس
8 تاريخ پارچه و نساجي(2) کارشناسي- طراحي پارچه و لباس
9 تاريخ لباس ايران کارشناسي- طراحي پارچه و لباس
10 تاريخ لباس جهان کارشناسي- طراحي پارچه و لباس
11 آشنايي با پارچه ها و بافته هاي سنتي ايران(1) کارشناسي- طراحي پارچه و لباس
12 آشنايي با بافته ها و پارچه هاي سنتي ايران(2) کارشناسي- طراحي پارچه و لباس
13 سير تحول صنايع دستي در جهان کارشناسي - طراحي پارچه و لباس
14 صنايع دستي ايران کارشناسي- مديريت جهانگردي
15 پهنه بندي صنايع دستي ايران کارشناسي ارشد- برنامه ريزي توريسم
16 سير تحول فرش در دوران هاي تاريخي کارشناسي ارشد- فرش
17 تکميل فرش دستباف کارشناسي ارشد- فرش
18 تجزيه و تحليل منسوجات ايران و جهان کارشناسي ارشد- طراحي پارچه و لباس
19 آشنايي با انواع طرح ها و نقوش قالي آناتولي دکتري تخصصي- تاريخ تطبيقي تحليلي هنر اسلامي
20 سبك شناسي لباس كارشناسي ارشد طراحي پارچه و لباس


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 -
2 -
3 -


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 An analytical and comparative study of male and female images in Qajar dynasty paintings during the reign of Fath-Ali Shah (1797–1834) Middle Eastern Studies 2017 53-3 420-441
2 Investigation of Compressional Creep Behaviour of Persian Hand-Woven Carpet During Simulated Storage under Different Environmental Conditions FIBERS - 66 57-62
3 comparative study of the clothing of lily and Majnun based on Manzume Nizami Ganjavi and related Journal of Islamic Crafts 2022 5(2) 20-37
4 Variety of Designs and Motif in the Door Knocker of Historical Buildings in the Traditional Texture of Yazd City Journal of Fine Arts -Visual Arts 2021 26(3) 51-64
5 Investigation of the Structure and Arrangements Used in the Ottoman velvet of Topkapı Museum Palace Jelve-y*honar 2021 13-5- 57-67
6 Investigating the Intersemiotic Translation of Speech and Image Systems in the Illustration "Siyavash Passing across the Fire" by Abdulwahab Kashi Biannual Journal of Narrative Studies 2021 5-9 415-432
7 A Comparative Study of Design, Pattern and Color in Kelardasht Carpet with Senneh Carpet Journal of Iranian Handicrafts Studies 2021 39-5 39-52
8 The Visual Arrangements of Prophet Zechariah Martyrdom Miniature in Qisas Al-Anbiya Bagh-e Nazar 2021 17-92 51-62
9 Comparative Study of Visual Structure Bringing the Head of Iraj to Fereydoun in the Safavid Schools Journal of Islamic Crafts 2020 4-2 119-131
10 A Study on the Clothing of Figures in the Wall Paintings of Esfahans Kaisariyeh Market PAYKAREH 2019 8-17 22-39
11 Comparative study of Khosrow and Shirins cover in Ganjavis military poetic text and its drawings Journal of Iranian Handicrafts 2018 2-1 35-55
12 Designing a map reader hoof and examining its impact on the speed and quality of hand-woven carpet weaving GOLJAM 2017 34 5-17
13 Classification of Patterns and Motifs of Mentally-Woven Mazlagan Carpet goljam 2016 29 93-117
14 Identify, classify and study the geometric Samanbndy West Anatolian carpets white background Islamic Art 2015 22 71-84
15 Weaving work Varzaneh Jelve-y Honar 2014 12 95-105
16 Morphology curved folding carpet under static pressure Quarterly Scientific-Research Goljaam 2013 24 71-95
17 evaluate the numerical ratio of mental carpets West tissue Quarterly Scientific-Research Goljaam 2013 23 45-68
18 Classification carpets Bellini (keyhole) Anatolia based on morphology and color matching and geometric principles in their design Art Research Journal 2013 3 1-16
19 - - - 19 21-36
20 - - 8 43-56
21 - - 16 41-56
22 - - 15 127-148
23 - - 13 107-122
24 - - 2 57-66
25 - - 8 23-42
26 - - 6 111-128
27 - - 3 92-104
28 - - 2 7-24

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Investigation of relocation in Tiran city Urban architecture and horizons of Islamic art in the statement of the second step of the revolution Islamic Art University of Tabriz 2021
2 Survey of students satisfaction of clothing and textile design Bachelor of his field of study in the academic year 1397-1398 INTEC2021 Yazd 2021
3 Study of the pathology of the work clothes of municipal cleaners (Emphasizing on the cleaning agents of the 5 districts of Najafabad) 12th National Conference on Textile Engineering in Iran Yazd 2021
4 Impact of unofficial education on self-employment motivation of volunteers of learning in handmade carpet field in Isfahan city 12th National Conference on Textile Engineering in Iran Yazd 2021
5 Classification and analysis of clothing in the lithographs of One Thousand and One Nights Abdul Latif Tassoji Tabrizi illustrated by Mirza Hassan Isfa The first national conference on clothing, textile and clothing design Shiraz 2021
6 Pathology of pre-school uniforms of nursing homes in Najafabad city The First National Design Conference on Textiles and Clothing Islamic Azad University - Najafabad 2019
7 Comparative Study of the Design, The Role and Color of Kashmir Shalars of India and Iran with Shams of Kashmir from England and France from the Fifth 1th National Biennale Conference on Archaeology Mazandran 2019
8 Investigating the Clothing of Ottoman Women from the Viewpoint of Western Painters The First National Design Conference on Textiles and Clothing Islamic Azad University -Najafabad 2019
9 Study of the evolution of the design and role and color of the fabric produced in Europe from 1780 to 1920 The First National Design Conference on Textiles and Clothing Islamic Azad University -Najafabad 2019
10 Investigating Queen Victorias clothing at the V The First National Design Conference on Textiles and Clothing Islamic Azad University -Najafabad 2019
11 A comparative study of the aspects of male clothing in the art of Iranian The First National Design Conference on Textiles and Clothing Islamic Azad University -Najafabad 2019
12 Identification and classification of clothing of the nineteenth-century Russian society, based on the works of the painters of that period The First National Design Conference on Textiles and Clothing Islamic Azad University-Najafabad 2019
13 Investigating and comparing effective factors in the tendency to use traditional forms or traditional designs for women The First National Design Conference on Textiles and Clothing Islamic Azad University-Najafabad 2019
14 A Comparative Study of the Graduate Course Syllabus in Iran and a Selection of U.S.A Universities The First National Design Conference on Textiles and Clothing Islamic Azad University - Najafabad 2019
15 Sachin Kelardasht Texture Method The First National Design Conference on Textiles and Clothing Islamic Azad University - Najafabad 2019
16 Fine and intuitive comparison of childrens clothing for girls aged 3 to 5 years in domestic and foreign brands The First National Design Conference on Textiles and Clothing Islamic Azad University -najafabad 2019
17 Investigating the role and place of textile designers in textile industries (case study of LMC, Erica and Sullian mills) The First National Design Conference on Textiles and Clothing Islamic Azad University -najafabad 2019
18 Investigating the Effect of Using the Carpets Bar Code (Carpet Code) in the Formation of the Market and the Commerce of Handmade Carpets National Carpet Conference and Contemporary Needs Islamic Art University of Tabriz 2018
19 The historical identity of Turkeys carpet in the field of tourism and its comparison with Iran National Carpet Conference and Contemporary Needs Islamic Art University of Tabriz 2018
20 The Connection of Encyclopedic Literature and Iranian Painting with Emphasis on the Works of Kamalodin Behzad First national conference on lyric literature Islamic Azad University - Najafabad 2016
21 Compressional Creep Behavior of Wool Hand-Woven Carpet under Different Environmental Conditions The Second Edition of the "Internatinal Conference of Applied Research on Textile" 11 2006
22 بررسي شيوه بافت و نقوش به كار رفته در گليمچه متكازين اولين همايش ملي طراحي پارچه و لباس najafabad 1397
23 - - - -
24 - - - -
25 - - - -
26 - - - -

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 The Analyses and Reduction of MAZLAGAN Carpet’s Design, Motifs and Coloure Director Internal Grant
2 - Director Internal Grant
3 - Director Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 portraits from the Empire Translation 2019 Pera Müzesi
2 Mosques of ISTANBUL, including the mosques of BURSA Translation 2019 ترنم انديشه
3 Rustem Pasha Mosque Translation 2019 ترنم انديشه
4 Clothes of the Modern World Translation 2018 Islamic Azad University - Najafabad branch
5 ORIENTAL RUG SYMBOLS Translation 2016 Najafabad Branch-islamic Azad university
6 - Compilation - -
7 - Compilation - -
8 - Compilation - -
9 - Compilation - -
10 - Compilation - -

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي رتبه سوم پژوهشگر گروه هنر و معماري اولين جشنواره فرهيختگان دانشگاههاي آزاد اسلامي سراسر کشور 1390
5 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي - کتاب برگزيده اولين اولين جشنواره فرهيختگان دانشگاههاي آزاد اسلامي سراسر کشور 1390
6 - - -
7 معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي رتبه دوم کشور در جشنواره سراسري هنر ديني سال 1393 در رشته نقاشي 1393
8 - - -
9 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي کتاب برتر ترجمه در پنجمين جشنواره فرهيختگان دانشگاههاي آزاد سراسر کشور 2017

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 فرهنگ پوشش و مد گرايي ايراني- اسلامي 10/07/2017


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - 2012