چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مریم
نام خانوادگی : نظری
پست الکترونیک : hrm6871@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :مربی


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی هوشبري علوم پزشکي شهرکرد ايران 1393
کارشناسی ارشد اتاق عمل علوم پزشکي مازندران ايران 1399
دکتری - - - -


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 اتاق عمل و جراحي ها


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 The Assessment of Iron Deficiency Biomarkers in Both Anemic and Non-anemic Dialysis Patients:A Systematic Review and Meta-analysis Eurasian Chemical Communications 2022 4 463-472
2 کاربرد هوش مصنوعي و يادگيري عميق در نتايج پاتولوژي بيماران داراي سرطان پستان با بهره¬گيري از روش فروزن سکشن Journal of Medicinal and Chemical Sciences 2022 5 162-170
3 بررسي پزشکي استفاده از راه دور همه گيري در کوويد 19 : يک مطالعه مروري کوتاه Eurasian Chemical Communications 2022 5 162-170

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 کاربرد هوش مصنوعي و يادگيري عميق در نتايج پاتولوژي بيماران داراي سرطان پستان با بهره¬گيري از روش فروزن سکشن دومين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 اصول کار و ايمني در اتاق عمل تالیف 1401 تيمورزاده نوين
2 تکنولوژي جراحي الکساندر 2019 چشم ترجمه 1398 حيدري

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 کميته اجرائي همايش ملي مراقبت و درمان 1396
2 دبيرکميته تحقيقات اتاق عمل 1401
3 استاد مشاورانجمن اتاق عمل 1401
4 عضوکميته ارزشيابي و ارزيابي صلاحيت باليني 1401
5 عضو کميته برنامه ريزي درسي و طرح درسها 1401
6 عضوکميته اعتباربخشي دانشگاه 1402