چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : شهلا
نام خانوادگی : روزبهانی
پست الکترونیک : Roozbehani2iaufala.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی علوم جانوري شهيدبهشتي ايران 1370
کارشناسی ارشد علوم جانوري(بيوسيستماتيک) تهران شمال ايران 1375
دکتری زيست شناسي تکويني(جنين شناسي) علوم وتحقيقات ايران 1382


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 جنين شناسي مقايسه اي دکتري
2 مباني سلولي ومولکولي زيست شناسي تکويني دکتري وارشد
3 جنين شناسي کارشناسي
4 زيست شناسي جانوري کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 جنين شناسي مولکولي
2 سلولهاي بنيادي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 معاون آموزشي ودانشجويي 1383
2 رييس دانشگاه 1388
3 معاون آموزشهاي عمومي ومهارتي 1398