چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : علی رضا
نام خانوادگی : انصاری مهیاری
پست الکترونیک : alimahyari63@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 International standards of investment in international arbitration procedure and investment treaties Revista Jurídicas 2018 15 11-35
2 استانداردهاي بين‌المللي حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي دانشنامه حقوق اقتصادي 1397 25-13 47-88

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تعهدات بين‌المللي دولت‌ها در مديريت استفاده از سموم دفع آفات نباتي و کودهاي شيميايي در کشاورزي هشتمين همايش توسعه و ترويج علوم کشاورزي و منابع طبيعي ايران تهران 1401
2 حملات سايبري در پرتو توسل به زور از نگاه حقوق بين الملل سومين کنفرانس ملي پدافند سايبري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه 1401
3 اقدامات بين المللي در قبال جرايم سازمان يافته سايبري بر اساس اسناد بين المللي سومين کنفرانس ملي پدافند سايبري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه 1401
4 نقش سازمان هاي بين المللي در مقابله با جرايم سازمان يافته مواد مخدر چهارمين کنفرانس بين المللي فقه، حقوق، روانشناسي و علوم تربيتي در ايران و جهان اسلام تهران 1401
5 حمايت از سرمايه گذاري بين المللي از ديدگاه نظام حقوق بين الملل، اسلام و ايران علوم انساني و حکمت اسلامي سالن همايش دانشگاه آزاد اسلامي 1400
6 خلأهاي حقوق غيرمالي زنان ايراني در تحولات عصر جديد علوم انساني و حکمت اسلامي سالن همايش دانشگاه آزاد اسلامي 1400
7 استجواب و نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در تحصيل دليل در فقه اسلامي و دادرسي مدني علوم انساني و حکمت اسلامي سالن همايش دانشگاه آزاد اسلامي 1400

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 کارشناس حقوقي 1397
2 دبير اجرايي همايش ملي علوم انساني و حکمت اسلامي ( کميسيون تعالي فقه و حقوق) 1399
3 مدير گروه مقاطع تحصيلات تکميلي رشته هاي حقوق عمومي و حقوق بين الملل 1400
4 دبير اجرايي همايش ملي از حکمت اسلامي تا حکمراني حکمي 1401