چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سید محمد
نام خانوادگی : متولی امامی
پست الکترونیک : sm.emami@pci.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي عمران- عمران دانشگاه يزد ايران 1387
کارشناسی ارشد مهندسي عمران- مهندسي زلزله دانشگاه تربيت مدرس ايران 1389
دکتری مهندسي عمران- مهندسي زلزله پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ايران 1396


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مهندسي زلزله و باد کارشناسي
2 بارگذاري کارشناسي
3 سازه هاي بتن آرمه 1 کارشناسي
4 سازه هاي بتن آرمه 2 کارشناسي
5 تحليل سازه ها 2 کارشناسي
6 پروژه سازه هاي بتن آرمه کارشناسي
7 نرم افزارهاي مهندسي عمران کارشناسي
8 طراحي لرزه اي سازه ها کارشناسي ارشد
9 روش تحقيق و پژوهش کارشناسي ارشد
10 ديناميک سازه ها کارشناسي ارشد و دکتري
11 تحليل خطر زلزله کارشناسي ارشد
12 سازه هاي فولادي 2 کارشناسي
13 لرزه شناسي و مهندسي زلزله کارشناسي ارشد و دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مهندسي زلزله
2 ارزيابي احتمالاتي رفتار سازه ها در برابر زلزله
3 ميان قابها و قابهاي ميانپر
4 تحليل خطر زلزله
5 پارامترهاي جنبش نيرومند زمين
6 سازه هاي مصالح بنايي
7 مطالعات آزمايشگاهي در مهندسي زلزله
8 اندرکنش خاک و سازه


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Seismic behavior of hollow-core infilled steel frames; an experimental and numerical study Journal of Constructional Steel Research 2022 192 107244
2 Effect of frame connection rigidity on the behavior of infilled steel frames Earthquakes and Structures 2020 19-4 227-241
3 An Investigation on the Effect of Infill Walls on the Fundamental Period of Moment-Resisting Steel Frames with Consideration of Soil-Structure Interac Advance Researches in Civil Engineering 2020 2-4 26-37
4 An S-Transform-based Technique for Shortening the Strong Motion Duration of Accelerograms for Rapid Time History Analysis Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE) 2020 22-1 55-69
5 Multi-bay and pinned connection steel infilled frames; an experimental and numerical study Engineering Structures 2019 188 43-59
6 Equivalent Diagonal Strut Method for Masonry Walls in Pinned Connection and Multi-Bay Steel Frames Journal of Seismology and Earthquake Engineering 2017 19-4 71-83
7 Influence of vertical load on in-plane behavior of masonry infilled steel frames Earthquakes and Structures 2016 11-4 609-627
8 Effect of Shear Walls Eccentricity on the Seismic Performance of RC Dual Structural System Journal of Seismology and Earthquake Engineering 2013 15-1 15-31
9 ارزيابي احتمالاتي عملکرد لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي با و بدون ميان‌قاب روي بستر صلب و انعطاف پذير نشريه مندسي عمران اميرکبير 1401 54-8 3018-3097
10 تأثير ميانقاب بر زمان تناوب قاب هاي خمشي فولادي و قاب هاي مهاربندي واگرا با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه نشريه علوم و مهندسي زلزله 1401 9-1 63-85
11 همبستگي بين پارامترهاي جنبش نيرومند زمين در زلزله هاي دور و نزديک گسل و پاسخ سازه‌هاي قاب خمشي فولادي علوم و مهندسي زلزله 1401 9-2 77-96
12 تأثير بار قائم، تعداد دهانه و صلبيت اتصال قاب در مدلسازي ميانقاب در قابهاي فولادي ميانپر فصلنامه علوم و مهندسي زلزله 1399 7-2 91-106

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 An Investigation on the Effect of Infill Walls on the Fundamental Period of Moment-Resisting Steel Frames With Consideration of Soil-Structure Interac 8th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering Tehran 2019
2 Correlation between Seismic Parameters of Far Fault Ground Motion and Response of Moment Steel Frames 8th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering Tehran 2019
3 An Investigation on the Seismic Performance of Infilled Frames Strengthened With Shotcrete 8th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering Tehran 2019
4 AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF INFILL WALLS ON THE FUNDAMENTAL PERIOD OF MOMENT-RESISTING STEEL FRAMES WITH CONSIDERATION OF SOIL-STRUCTURE INTERAC 8th International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8) تهران 1398
5 بررسي عملکرد لرزه‌اي قاب‌هاي ميان‌پر مقاوم سازي شده توسط بتن پاششي هشتمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله تهران 1398
6 ارزيابي همبستگي پارامترهاي جنبش نيرومند زمين در زلزله هاي دور ازگسل و پاسخ سازه هاي قاب خمشي فولادي هشتمين کفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله تهران 1398
7 همبستگي بين پارامترهاي جنبش نيروند زمين در حوزه نزديک گسل و دريفت قاب‌هاي خمشي فولادي يازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران Tehran 1397
8 همبستگي بين پارامترهاي جنبش نيرومند زمين و دريفت قاب‌هاي فولادي با مهاربند‌ همگرا يازدهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران دانشگاه تهران 1397
9 EFFECT OF VERTICAL LOAD ON ACCEPTANCE CRITERIA OF MASONRY INFILLED STEEL FRAME FOR LINEAR PROCEDURE 16th World Conference on Earthquake Engineering (16WCEE) Santiago Chile 2017
10 EFECT OF RIGIDITY OF BEAM TO COLUMN CONNECTION ON STRENGTH AND STIFNESS OF INFILLED FRAMES 7th International conference of Seismology and Earthquake Engineering Tehran Iran 2015
11 ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي در استان لرستان، شهر بروجرد دومين كنفرانس بين المللي و ششمين کنفرانس ملي زلزله و سازه دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1394
12 ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي در استان لرستان، شهر دورود دومين كنفرانس بين المللي و ششمين کنفرانس ملي زلزله و سازه دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1394
13 اثرات تغييرات طيف آيين نامه 2800 در ويرايش سوم و چهارم بر پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي دومين کنفرانس بين المللي ژئوتکنيک و مهندسي لرزه اي تبريز 1394
14 تاثير چرخش پايين ستون بر مقاومت و سختي قاب فلزي ميانپر هفتمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله تهران 1394
15 مقايسه رفتار قابهاي ميانپر تحت بارگذاريهاي گسترده و متمرکز هفتين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله تهران 1394
16 A METHOD FOR SIMPLIFICATION OF EARTHQUAKE ACCELEROGRAMS FOR RAPID TIME HISTORY ANALYSIS BASED ON TIME-FREQUENCY REPRESENTATIONS 11th International Conference on Vibration Problems Lisbon, Portugal 2013

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 Innovative Systems for Earthquake Resistant Masonry Enclosures in RC Buildings همکار University of Minho برون دانشگاهی
2 بررسي اثر تعداد دهانه، بار قائم و نوع اتصال قاب بر رفتار ميانقاب آجري همکار پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ