چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : الهام
نام خانوادگی : یعقوبی
پست الکترونیک : e.yaghoubi@pco.iaun.ac.ir --- yaghoubi_elham@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي کامپيوتر- سخت افزار آزاد نجف آباد ايران 1386
کارشناسی ارشد مهندسي کامپيوتر-معماري سيستم هاي کامپيوتري علوم و تحقيقات تهران ايران 1390
دکتری مهندسي کامپيوتر- معماري سيستم هاي کامپيوتري علوم و تحقيقات تهران ايران 1394


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 سيگنال ها و سيستم ها کارشناسي
2 اصول و مباني رايانه و شبکه کارشناسي مهندسي پزشکي
3 شبکه هاي ميان ارتباطي کارشناسي ارشد
4 معماري پردازنده هاي شبکه کارشناسي ارشد
5 زبان توصيف سخت افزار کارشناسي ارشد
6 طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشکال کارشناسي ارشد
7 سمينار کارشناسي ارشد
8 آزمون و آزمون پذيري کارشناسي ارشد
9 الکترونيک ديجيتال کارشناسي
10 طراحي کامپيوتري سيستم هاي ديجيتال کارشناسي
11 مدارهاي الکتريکي کارشناسي
12 پردازش موازي کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 طراحي مدارهاي نوري
2 شبکه بر تراشه
3 شبکه بر تراشه نوري
4 سيستم هاي تحمل پذير اشکال
5 نگاشت در شبکه بر تراشه


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 NLR‑OP: a high‑performance optical router based on North‑Last turning model for multicore processors The Journal of Supercomputing 2022 78 2442–2476
2 FT-PDC: an enhanced hybrid congestion-aware fault-tolerant routing technique based on path diversity for 3D NoC The Journal of Supercomputing 2022 78 523–558
3 Non-Blocking and Multi Wavelength Optical Router Design based on Mach-zehnder Interferometer in 3-D Optical Network on Chip Majlesi Journal of Electrical Engineering 2021 15-2 73-81
4 Surix: Non-blocking and low insertion loss micro-ring resonator-based optical router for photonic network on chip The Journal of Supercomputing 2021 77-5 4438–4460
5 An enhanced cost-aware mapping algorithm based on improved shuffled frog leaping in network on chips The Journal of Supercomputing 2021 77 498–522
6 IAM: an improved mapping on a 2-D network on chip to reduce communication cost and energy consumption Photonic Network Communications 2021 41 78-92
7 ADFT: an adaptive, distributed, fault-tolerant routing algorithm for 3D mesh-based networks-on-chip International Journal of Internet Technology and Secured Transactions 2020 10-4 481 - 490
8 Non-Blocking Routers Design Based on West First Routing Algorithm Journal of Advances in Computer Research 2019 10-1 59-72
9 A Review of Optical Routers in Photonic Networks-on-Chip: A Literature Survey Journal of Advances in Computer Engineering and Technology 2018 4-3 143-154
10 Five-Port Optical Router Design Based on Mach–Zehnder Switches for Photonic Networks-on-Chip Journal of Advances in Computer Research 2016 7-3 47 - 53
11 Mach–Zehnder-based optical router design for photonic networks on chip Optical Engineering 2015 54-3 035102-1-7
12 Optical RNS adder and multiplier International Journal of Computer Applications in Technology 2015 52-1 71-76
13 All optical OR/AND/XOR gates based on nonlinear directional coupler Journal of Optics 2014 43-2 146 - 153
14 All-Optical Parity Circuits Using Nonlinear Directional Coupler International Journal of Modern Education and Computer Science 2013 5 68-76
15 Three-input majority function with nonlinear material in all-optical domain Journal of Optics 2013 42-4 349–354
16 A novel design for all-optical NAND/NOR/XOR gates based on nonlinear directional coupler Journal of Advances in Computer Research 2011 2-4 51-59
17 The Design of half-subtractor Logic Function Based on Nonlinear Directional Coupler Journal of Advance in Computer Research 2011 2-2 13-20
18 ارائه يک الگوريتم مسيريابي شبکه روي تراشه به منظور کاهش مصرف انرژي و افزايش قابليت اطمينان به کمک شبکه عصبي فازي و برنامه نويسي ژنتيک تحقيقات نوين در برق 1400 10-2 43-51

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي مداري مولکولي گيت هاي NOT,AND ,XOR,OR,full adder,half adder با استفاده از حلقه هاي بنزن دومين کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران تهران 1396
2 مروري بر عملکرد انواع هم بندي در شبکه بر تراشه دومين کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران تهران 1396
3 بررسي شبکه هاي روي تراشه سه بعدي با استفاده از الگوريتم هاي مسيريابي تحمل پذيري خطا دومين کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران تهران 1396
4 بررسي الگوريتم هاي مسيريابي تحمل پذير خطا در شبکه هاي روي تراشه سه بُعدي دومين کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران تهران 1396
5 مروري بر الگوريتم هاي مسيريابي تحمل پذير اشکال در شبکه بر تراشه ي سه بعدي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1396
6 مروري بر طراحي گيت هاي منطقي تمام نوري مبتني بر بلورهاي فوتوني با استفاده از تشديدگر حلقوي 5th international conference on Information Technology, Computer گرجستان-تفليس 2018
7 مسيريابي اطلاعات در شبکه هاي بر تراشه ي سه بعدي و چالشهاي آن دومين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر تهران 1396
8 مروري بر مسيرياب هاي نوري در شبکه بر تراشه نوري کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
9 مروري بر گيت هاي تمام نوري برگشت پذير و کاربرد آن ها در طراحي مدارات نوري کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
10 مروري برتکنيک هاي طراحي گيت هاي ترنري کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
11 ارائه يک روش جديد جمع کننده RNS براي مجموعه پيمانه {2n-1,2n,2n 1} اولين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 داور ژورنال JACR 1395
2 داور ژورنال روش هاي هوشمند در صنعت برق (JIPET) 1395
3 عضو هيئت علمي 1395
4 داور ژورنال supercomputing 2020