چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محسن
نام خانوادگی : سعادت
پست الکترونیک : mohsen.saadat@pci.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي عمران-عمران صنعتي اصفهان ايران 1384
کارشناسی ارشد مهندسي عمران-محيط زيست صنعتي اصفهان ايران 1386
دکتری مهندسي عمران-مديريت منابع آب صنعتي اصفهان ايران 1396


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مهندسي آب و فاضلاب و پروژه کارشناسي
2 اصول مهندسي تصفيه آب و فاضلاب کارشناسي
3 آبهاي زيرزميني کارشناسي
4 مهندسي سيستمها کارشناسي
5 مهندسي محيط زيست کارشناسي
6 تحليل و طراحي سيستم ها کارشناسي ارشد
7 محاسبات نرم دکتري
8 سمينار و روش تحقيق کارشناسي ارشد
9 هيدرولوژي مهندسي پيشرفته دکتري
10 هيدروژئولوژي پيشرفته دکتري
11 هيدروليک و ازمايشگاه کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 شبيه سازي و بهينه سازي سيستم ها در شرايط عدم قطعيت
2 کاربرد محاسبات نرم در مهندسي عمران
3 مديريت منابع آب


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Experimental Study on Mechanical Properties of Cement-Stabilized Soil Blended with Crushed Stone Waste KSCE Journal of Civil Engineering 2021 25-6 1974-1984
2 Feasibility Improved Stochastic Dynamic Programming for Optimization of Reservoir Operation Water Resources Management 2019 33-10 3498–3485
3 پيش بيني مدول الاستيک ديناميکي خاک هاي دانه اي با استفاده از روش بررسي گروهي داده ها مجله انجمن زمين شناسي مهندسي ايران 1399 13-2 97-109

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 برنامه نويسي در نرم افزار Excel 1396/08/12


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مديريت پژوهشي دانشکده مهندسي عمران 1395
2 معاونت آموزشي و پژوهشي دانشکده مهندسي عمران 1398