چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : شمسا
نام خانوادگی : بصیرت
پست الکترونیک : basirat.sh@pci.iaun.ac.ir . basirat.sh@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي عمران- عمران دانشگاه سمنان ايران 1385
کارشناسی ارشد مهندسي عمران- سازه هاي هيدروليکي صنعتي شاهرود ايران 1388
دکتری مهندسي عمران- مهندسي آب علوم و تحقيقات تهران ايران 1395


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مکانيک سيالات کارشناسي
2 هيدروليک کارشناسي
3 برنامه نوسي مهندسي عمران کارشناسي
4 هيدرولوژي مهندسي کارشناسي
5 آب هاي زيرزميني کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مطالعه آزمايشگاهي سازه هاي هيدروليکي
2 ديناميک سيالات محاسباتي
3 مدل سازي عددي سازه هاي هيدروليکي
4 انتقال رسوب و آبشستگي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Impulse wave generation: a comparison of landslides of block and granular masses by coupled Lagrangian tracking using VOF over a set mesh Water Supply 2022 22-1 510–526.
2 Scour depth prediction around bridge abutment protected by spur dike using soft computing tools and regression methods Journal of Hydraulic Structures 2022 7-4 10-25
3 Estimating discharge coefficient of side weirs in trapezoidal and rectangular flumes using outlier robust extreme learning machine applied water science 2022 12 176
4 Comparative evaluation of CFD model and intelligence hybrid method to ameliorate ANFIS in side weir coefficient of discharge modelling Journal of Applied Research in Water and Wastewater 2022 9 26-40
5 Bridge Bed Strengthening, Disaster Prevention due to Scouring journal of rehabilitation in civil engineering 2020 8-1 63-74
6 بررسي عددي توليد موج ناشي از لغزش توده با استفاده از روش حجم محدود و شبکه‌بندي روي هم‌رونده مهندسي منابع آب 1401 15-54 43-56
7 بررسي عددي موج اسکات راسل با استفاده از روش حجم محدود و شبکه‌بندي روي هم‌رونده مدلسازي در مهندسي 1400 19-65 181-191
8 تأثير افزودني ميکروسيليس بر روي مقاومت فشاري و جذب آب بتن سبک سازه‌اي مهندسي سازه و ساخت 1397 5- شن 127-139
9 کاهش ميزان آبشستگي تکيه گاه پل با استفاده از آبشکن محافظ مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران 1391 6-18 11-17

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 شبيه سازي عددي رسوب در حوضچه رسوبگذار به روش اويلري هجدهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران تهران 1398
2 مدلسازي پديده اسلاشينگ در مخزن مستطيلي با رويکرد ديناميک سيالات محاسباتي هجدهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران تهران 1398
3 تاثير افزودن زئوليت و ميکروسيليس براي دوام بتن سبک در محيط سولفاته بررسي مروري - دهمين کنگره ملي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف 1396
4 بررسي دوام بتن سبك سازه اي حاوي زئوليت در محيط سولفات منيزيم نهمين كنفرانس ملي بتن ايران تهران 1396
5 بررسي تأثير تركيب ميکريسيليس و زئوليت بر مقاومت خمشي و كششي بتن سبک نهمين كنفرانس ملي بتن ايران تهران 1396

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 Encyclopedia of Engineering Geology تالیف فصلی از کتاب 2018 springer

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير خدمات پژوهشي 1398