چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سمیه
نام خانوادگی : مجیدی
پست الکترونیک : somaye.majidi2010@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی شيمي کاربردي صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 84
کارشناسی ارشد شيمي - شيمي فيزيک صنعتي اصفهان ايران 87
دکتری شيمي - شيمي فيزيک صنعتي اصفهان ايران 93


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 شيمي فيزيک 1 کارشناسي
2 شيمي فيزيک 2 کارشناسي
3 طيف سنجي مولکولي کارشناسي-کارشناسي ارشد
4 مباني شيمي کوانتومي کارشناسي- کارشناسي ارشد
5 شيمي عمومي 1 کارشناسي
6 شيمي عمومي 2 کارشناسي
7 آزمايشگاه شيمي فيزيک 1و2 کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 سيستم هاي خنك كننده تراكمي، جذبي و تبخيري
2 ساخت مجموعه الکترود-غشاء در پيلهاي سوختي پليمري و الكلي
3 الکتروشيمي -ساخت الکتروکاتاليست بر پايه پلاتين
4 طراحي و ساخت دستگاه تست پيل سوختي
5 طراحي سيستم پيشرانه مستقل از هوا بر پايه پيل سوختي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Synthesis and Electrochemical Properties of Anodes under Various Annealing Atmosphere metals 2021 11 983-995
2 Effects of Active Material Particles Size Distribution on the Fabrication of Electrode Used in Lithiumion Batterie Journal of Advanced Materials and Processing 2021 9-3 15-22
3 Palladium Cobalt on Reduced Graphene Oxide as an Electro catalyst for Ethylene Glycol Oxidation in Alkaline Medium: Synthesis and Electrochemical Performance Journal of Advanced Materials and Processing 2021 9-3 35-46
4 Comparison of Electro-Catalytic Activity of Fe-Ni-Co/C and Pd/C Nanoparticles for Glucose Electro-Oxidation in Alkaline Half-Cell and Direct Glucose F Electrocatalysis 2018 9-6 735-743
5 Membrane electrode assembly steaming as a novel pre-conditioning procedure in proton exchange membrane fuel cell International journal of hydrogen energy 2017 42-7 4490-4500
6 Targeting optimized and robust operating conditions in a hydrogen-fed Proton Exchange Membrane Fuel Cell Energy Conversion and Management 2017 154 149-156
7 Comparison of the performance and EIS (electrochemical impedance spectroscopy) response of an activated PEMFC (proton exchange membrane fuel cell) und energy 2016 97 560-567
8 Comparative study of aliphatic alcohols electrooxidation on zero-valent palladium complex for direct alcohol fuel cells International Journal of Hydrogen Energy 2015 40-1 568-576
9 Effect of gas diffusion electrode pre-treatment by ultrasonic bath cleaning technique on proton exchange membrane fuel cell performance International Journal of Hydrogen Energy 2014 19-14 12870–12877
10 Comparative study of on-Line membrane electrode assembly activation procedures in proton exchange membrane fuel cell Fuel cells 2013 13-5 946-955
11 Effect of MEA conditioning on PEMFC performance and EIS response under steady state condition International Journal of Hydrogen Energy 2013 38-23 9819-9825
12 Bis (dibenzylidene acetone) palladium (0) catalyst for glycerol oxidation in half cell and in alkaline direct glycerol fuel cell International Journal of Hydrogen Energy 2013 38-13 5435-5441

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي اثر زمان آسياب کاري بر خواص الکتروشيميايي آند TiNb2O7 آنيل شده تحت اتمسفر آرگون جهت استفاده در باتري هاي يون ليتيوم اولين همايش ملي باتري ليتيومي دانشگاه علم و صنعت ايران 1400
2 Neural network analysis of proton exchange membrane fuel cell performance under different operation conditions اولين کنفرانس ملي کاتاليست ايران دانشگاه زنجان 1397
3 Comparison of catalyst coated substrate and catalyst coated membrane MEAs performance in the PEM fuel cell under different operation conditions اولين کنفرانس ملي کاتاليست ايران دانشگاه زنجان 1397
4 syntheis, characterization and electrochemical performance of Pd Co alloy electrocatalyst for direct alcoho fuel cell with ethanol fuel اولين کنفرانس ملي شيمي کاربردي و نانو شيمي مجتمع اموزش عالي گناباد 1397
5 electrochemical performance of Pd Co alloy catalyst based graphene for electrochemical oxidation of ethylene glycol in alkaline medium اولين کنفرانس ملي شيمي کاربردي و نانو شيمي مجتمع آموزش عالي گناباد 1397

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 پيل هاي سوختي با غشا مبادله كننده پرتون تالیف 1395 دانشگاه صنعتي اصفهان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ