چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : شهاب
نام خانوادگی : کبیری
پست الکترونیک : shahabkabiri@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي عمران دانشگاه يزد ايران 1387
کارشناسی ارشد مهندسي راه و ترابري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 1390
دکتری مهندسي راه و ترابري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 1398


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 راهسازي کارشناسي
2 روسازي راه کارشناسي
3 مهندسي ترابري کارشناسي
4 پروژه راه کارشناسي
5 طرح هندسي راه پيشرفته کارشناسي ارشد
6 مهندسي ترافيک پيشرفته کارشناسي ارشد
7 مهندسي فرودگاه کارشناسي ارشد
8 مهندسي راه آهن کارشناسي ارشد
9 اصول مهندسي ترافيک کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 حمل و نقل و آلودگي هوا، مدلسازي حمل و نقل، شبيه سازي حمل و نقل، فرهنگ ترافيک، تصادفات در حمل و نقل


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Utilization of Zeolite to Improve the Behavior of Cement-Stabilized Soil International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering 2021 35 1-11
2 Long-term air pollution responses to transportation policies in the Tehran Metropolitan Area Archives of Civil Engineering 2016 4-1 51-72
3 Optimizing Traffic Operation in Designing Specific Upgrades Journal of Construction Engineering 2015 - 1-10

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 استفاده از تکنيک هاي داده کاوي در تحليل اثرگذاري محتواي ترافيکي در شبکه هاي اجتماعي بر فرهنگ ترافيک هفدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک تهران-برج ميلاد 1396
2 مکانيابي بهينه ايستگاه هاي پمپ بنزين در شبکه هاي درونشهري يازدهمين کنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيک تهران 1390
3 بررسي کارايي شبکه هاي عصبي در پيش بيني غلظت مونوکسيد کربن دهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران دانشگاه تبريز 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه تحصيلات تکميلي راه و ترابري 1394
2 معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده مهندسي عمران 1399