چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سید امین
نام خانوادگی : باقرزاده
پست الکترونیک : bagherzadeh@pmc.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي هوافضا صنعتي شريف ايران 1387
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا صنعتي شريف ايران 1389
دکتری مهندسي هوافضا صنعتي اميرکبير ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مکانيک پرواز 1 کارشناسي
2 مکانيک پرواز 2 کارشناسي
3 کنترل اتوماتيک کارشناسي
4 طراحي هواپيما 1 کارشناسي
5 طراحي هواپيما2 کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 طراحي هواپيما
2 عملکرد هواپيما
3 ديناميک پرواز
4 کنترل کلاسيک و مدرن
5 بهينه سازي سيستم ها
6 شناسايي سيستم و تخمين پارامتر
7 شبيه سازي پروازي
8 مدلسازي و شبيه سازي سيستم هاي هوافضايي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Experimental detection of train wheel defects using wayside vibration signal processing STRUCT HEALTH MONIT 2023 22(5) 3286–3301
2 Analysis of the Non-Newtonian Behavior and Viscosity of GNSs-CuO/Liquid EG Hybrid Nanofluid: An Experimental and Feed-Forward ANN Study INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS 2023 44 103:1-21
3 Analysis of thermal performance and ultrasonic wave power variation on heat transfer of heat exchanger in the presence of nanofluid using the artificial neural network: experimental study and model fitting Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2023 148 8009–8023
4 Energetic thermo-physical analysis of MLP-RBF feed-forward neural network compared with RLS Fuzzy to predict CuO/liquid paraffin mixture properties Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 2022 16-1 764–779
5 Prediction of the exergy performance of a hybrid photovoltaic/thermal-thermal wheel system using an optimal artificial neural network Sustainable Energy Technologies and Assessments 2022 53 102711
6 Modeling and thermoeconomic analysis of a 60 MW combined heat and power cycle via feedwater heating compared to a solar power tower Sustainable Energy Technologies and Assessments 2022 54 102861
7 Numerical study of the effects of twisted-tape inserts on heat transfer parameters and pressure drop across a tube carrying Graphene Oxide nanofluid: An optimization by implementation of Artificial Neural Network and Genetic Algor ENG ANAL BOUND ELEM 2022 140 1-11
8 Analysis of in-flight cabin vibration of a turboprop airplane by proposing a novel noise-tolerant signal decomposition method Journal of Vibration and Control 2022 28 2226-2239
9 Nonlinear model identification of dissimilar laser joining of S.S 304 and ABS using the Hammerstein–Wiener method OPTIK 2021 225 1-9
10 Application of Artificial Intelligence Techniques in Prediction of Energetic Performance of a Hybrid System Consisting of an Earth-Air Heat Exchanger JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 2021 143-5 051002
11 Assessment of cabin noise contributing factors of a turbo-propeller airplane using EMD and SSA signal decomposition methods Applied Acoustics 2021 178 108020
12 Estimation of mechanical properties of LDPE/LLDPE/SEBS nanocomposite reinforced with calcium carbonate nanoparticles by Ch mathematical model Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2021 144 2099-2107
13 ANN modeling and multiobjective genetic algorithm optimization of pulsed laser welding of Ti6Al4V alloy sheets with various thicknesses Journal of Laser Applications 2021 33 012056
14 Investigation of temperature distribution and melt pool microstructure in laser fusion welding of Inconel 625 superalloy Journal of Laser Applications 2021 33 022015
15 Development of the ANN–KIM composed model to predict the nanofluid energetic thermal conductivity via various types of nano-powders dispersed in oil Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2021 145 2123–2128
16 Analysis of the effect of roughness and concentration of Fe3O4/water nanofluid on the boiling heat transfer using the artificial neural network: An experimental and numerical study International Journal of Thermal Sciences 2021 163 106863
17 Optimization and investigation the effects of using biodiesel-ethanol blends on the performance and emission characteristics of a diesel engine by genetic algorithm Fuel 2021 289 119753
18 A Gray-Box Non-Parametric Aircraft System Identification Method Using the ANFIS Network for Prediction of High Angle of Attack Maneuvers AUT Journal of Modeling and Simulation 2021 53(2) 255-274
19 A Modified Noise-Resistant Trend Estimation Method Based on EMD and SSA for Aeroelastic Aircraft Systems AUT Journal of Modeling and Simulation 2021 53(2) 153-178
20 Flight Mechanics and Control of Tilt Rotor/Tilt Wing Unmanned Aerial Vehicles: A Review AUT Journal of Modeling and Simulation 2021 53(1) 49-66
21 Comparison of the artificial neural network model prediction and the experimental results for cutting region temperature and surface roughness in lase Infrared Physics 2020 108 103364
22 Compression ratio energy and exergy analysis of a developed Brayton-based power cycle employing CAES and ORC Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2020 139 2781–2790
23 Controlled elitist multi-objective genetic algorithm joined with neural network to study the effects of nano-clay percentage on cell size and polymer Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2020 139 2801–2810
24 Nonlinear aeroelastic modeling of aircraft using support vector machine method Aircraft Engineering and Aerospace Technology 2020 92-3 502–518
25 The impact energy analysis by genetic algorithm and response surface methods to study the plastic composite, compatibilizer, and recycled poly effects Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2020 141 421–433
26 Statistical estimation the thermal conductivity of MWCNTs-SiO2/Water-EG nanofluid using the ridge regression method Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2020 537 1-6
27 Effects of nano-clay content, foaming temperature and foaming time on density and cell size of PVC matrix foam by presented Least Absolute Shrinkage a Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2020 537 122637
28 Flight dynamics modeling of elastic aircraft using signal decomposition methods Proceedings of stitution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 2019 233 4380-4395
29 A novel sensitivity analysis model of EANN for F-MWCNTs–FeO/EG nanofluid thermal conductivity: Outputs predicted analytically instead of numerically t Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2019 521 406-415
30 A novel nonlinear regression model of SVR as a substitute for ANN to predict conductivity of MWCNT-CuO/water hybrid nanofluid based on empirical data Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2019 521 89-97
31 Develop24dissimilarANNsbysuitablearchitectures Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2019 519 159-168
32 A novel comprehensive experimental study concerned graphene oxide nanoparticles dispersed in water: Synthesise, characterisation, thermal conductivity International Communications in Heat and Mass Transfer 2019 109 1-16
33 Present a new multi objective optimization statistical Pareto frontier method composed of artificial neural network and multi objective genetic algori Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2019 535 1-11
34 Minimize pressure drop and maximize heat transfer coefficient by the new proposed multi-objective optimization/statistical model composed of ANN Ge Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2019 527 1-13
35 Nonlinear function estimation fuzzy system (NFEFS) as a novel statistical approach to estimate nanofluids’ thermal conductivity according to empirical International Journal of Numerical Methods for Heat 2019 30-6 3267-3281
36 A new method of black-box fuzzy system identification optimized by genetic algorithm and its application to predict mixture thermal properties International Journal of Numerical Methods for Heat 2019 30-5 2485-2499
37 Effects of magnetic field on micro cross jet injection of dispersed nanoparticles in a microchannel International Journal of Numerical Methods for Heat 2019 30-5 2683-2704
38 Rheological properties of SWCNT/EG mixture by a new developed optimization approach of LS-Support Vector Regression according to empirical data Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2019 525 912-920
39 Robust Weighted Least Squares Support Vector Regression algorithm to estimate the nanofluid thermal properties of water/graphene Oxide–Silicon carbide Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2019 525 1418-1428
40 Propose a new approach of fuzzy lookup table method to predict Al2O3/deionized water nanofluid thermal conductivity based on achieved empirical data Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2019 527 1-12
41 Synthesized CuFe2O4/SiO2 nanocomposites added to water/EG: Evaluation of the thermophysical properties beside sensitivity analysis International Journal of Heat and Mass Transfer 2018 127 1169-1179
42 Development and Validation of an Enhanced Semi-empirical Method for Estimation of Aerodynamic Characteristics of Light, Propeller-Driven Airplanes PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 2018 232(4 638-648
43 An improved signal envelope estimation method for analysis of acoustic signals emitted by remotely piloted helicopters Applied Acoustics 2018 135 8-21
44 Nonlinear aircraft system identification using artificial neural networks enhanced by empirical mode decomposition Aerospace Science and Technology 2018 75 155-171
45 Nonlinear adaptive sliding mode tracking control of an airplane with wing damage Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 2018 232-8 1405-1420
46 Electro- and thermophysical properties of water-based nanofluids containing copper ferrite nanoparticles coated with silica: Experimental data, modeli International Journal of Heat and Mass Transfer 2018 127 925-935
47 Detection of the ice assertion on aircraft using empirical mode decomposition enhanced by multi-objective optimization Mechanical Systems and Signal Processing 2017 88 9-24
48 Estimation of flight modes with Hilbert-Huang transform Aircraft Engineering and Aerospace Technology 2015 87-5 402–417
49 A Local and Online Sifting Process for the Empirical Mode Decomposition and its Application in Aircraft Damage Detection Mechanical Systems and Signal Processing 2015 54-55 68-83
50 Nonlinear Aerodynamic Model Identification Using Eempirical Mode Decomposition PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 2014 229-9 1588-1605
51 طراحي بهينه ي پروفيل قسمت واگراي يک نازل فرامنبسط با استفاده از هوش مصنوعي نشريه علوم کاربردي و محاسباتي در مکانيک 1401 35(1) 19-36
52 تحليل عملکرد پروازي يک پرنده مهاجر به کمک معادلات مکانيک پرواز شريه‌ علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا 1399 9-1 23-38
53 مطالعه تجربي و عددي برداشت انرژي از بارگذاري هارمونيک وارد بر بال ميکروپهپادهاي داراي نسبت منظري بالا فصلنامه مهندسي مکانيک مدرس 1397 18-9 1-7
54 تخمين مودهاي پروازي هواپيما با استفاده از انتقال هيلبرت هوانگ نشريه علمي و پژوهشي دانش و فناوري هوافضا 1393 3-2 35-53

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تعيين برخي از مشخصه هاي عملکرد پروازي براي يک پليکان سفيد آمريکايي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و هوافضا تهران 1398
2 شناسايي يخ زدگي هواپيما با استفاده از تجزيه‌ي مودهاي شبه‌تجربي بهبوديافته شانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران تهران 1395
3 مقايسه ي سينماتيک سقوط دو دانه ي افرا با هسته کشيده و دايره اي شکل شانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران تهران 1395
4 استفاده از نظريه ي گراميان براي مکان يابي مناسب عملگرها و حسگرها در آزمايشهاي ارتعاشات زميني بال يک هواپيماي سبک پانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري 1394
5 بهينه سازي چند هدفي مسير نشست هواپيما بر اساس تحليل پرتو پانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري 1394
6 معرفي و ارزيابي نرم افزار تدوين شده محاسبات آيروديناميکي هواپيماهاي سبک ملخي نمايه پانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران دانشکده صنعت هواپيمايي کشوري 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 آشنايي با عملکرد هواپيما تالیف 1396 جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 دوره آموزش نرم افزار Digital DATCOM 1397/09/28


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ