چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : حجت
نام خانوادگی : مهكوئي
پست الکترونیک : hojat_59_m@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی جغرافيا دولتي زابل ايران 1384
کارشناسی ارشد جغرافياي سياسي شهيد بهشتي ايران 1386
دکتری جغرافياي سياسي علوم و تحقيقات تهران ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 جغرافياي سياسي درياها دکتري
2 اقتصاد سياسي بين الملل دکتري
3 ساختهاي فضايي محلي دکتري
4 ساختهاي فضايي ملي دکتري
5 ساختهاي فضايي منطقه ايي دکتري
6 برنامه ريزي اقتصاد و بازاريابي گردشگري کارشناسي ارشد
7 شناخت روحيات ملل کارشناسي
8 جغرافياي جهانگردي عمومي کارشناسي
9 جغرافياي جهانگردي ايران کارشناسي
10 مباني مردم شناسي (جهانگردي) کارشناسي
11 تجزيه و تحليل مسايل اجتماعي ايران کارشناسي
12 مطالعات تطبيقي سياستهاي گردشگري کارشناسي
13 برنامه ريزي توسعه گردشگري کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 جغرافياي سياسي- ژئوپليتيک- مطالعات منطقه ايي
2 گردشگري و توريسم


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 ارزيابي و تحليل مولفه هاي زيست پذيري مناطق هشت گانه شهر اهواز جغرافيا و مطالعات محيطي 1400 37 7-20
2 بررسي سازوکارهاي مداخله شهرداري در زيست ‌پذيري شهرها (مطالعه موردي شهر اهواز) نگرشهاي نو در جغرافياي انساني 1400 13-2- 648-662
3 تاثيرپذيري توسعه منطقه‌اي منطقه آزاد ارس از موقعيت ژئواکونوميکي قفقاز جنوبي برنامه ريزي منطقه اي 1400 11-41 151-164
4 تحليل تاثير مناطق آزاد بر توسعه اقتصادي در ايران مطالعه موردي: منطقه آزاد ارس جغرافيا و مطالعات محيطي 1400 10-39 7-26
5 تحليل تقسيمات سياسي - اداري استان گيلان بر اساس سازماندهي سياسي فضاي کشور مطالعات برنامه ريزي سکونتگاه هاي انساني 1399 15-1 325-340
6 تحليل شاخصهاي شهر خلاق و ارتباط آن با مديريت توسعه شهري سالم مطالعه موردي : کلانشهر اصفهان پژوهش و برنامه ريزي شهري 1399 11-41 131-146
7 تحليلي بر مناسبات سياسي ايران و پاکستان از منظر ژئوپوليتيک شيعه جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي 1399 10-3 995-1011
8 بررسي تاثير رسانه هاي اجتماعي بر مشارکت سياسي: مطالعه انتخابات استان گيلان رهيافت انقلاب اسلامي 1399 14-51 279-304
9 تحليل تاثيرپذيري منافع ملي ايران از چالشهاي موجود در منطقه آسياي مرکزي فصلنامه پژوهشهاي سياسي و بين المللي 1399 11-44 163-182
10 تحليل تاثير شاخصهاي قانوني و علمي تقسيم بندي فضا در ارتقا شهرستان به استان از ديدگاه مردم، مسيولين و متخصصان (مطالعه موردي شهرستان کاشان و پيرامون) جغرافيا و مطالعات محيطي 1399 9-33 21-36
11 تاثير رودخانه‌ مرزي هريرود بر روابط هيدروپوليتيک ايران و افغانستان فصلنامه نگرشهاي نو در جغرافياي انساني 1399 13-1 17-33
12 تاثيرپذيري ژئوپليتيکي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران از رقابت ناتو و سازمان همکاري شانگهاي در آسياي مرکزي راهبرد 1399 29-96 103-136
13 تحليل تاثير شبکه‌هاي مجازي بر رفتار انتخاباتي راي دهندگان رياست جمهوري در استان گيلان (مطالعه موردي دوره‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم سال هاي ٨٨تا 96) پژوهشهاي سياسي و بين المللي 1399 11-45 25-40
14 واکاوي تغييرات ايجاد شده در شکل هندسه سرزمين برخي کشورهاي اسلامي بين سالهاي 2019-2001 (مطالعه موردي : سودان جنوبي و بلنديهاي جولان) پژوهش جغرافياي سياسي 1399 5-3-1 149-117
15 Investigating the Relationship between Politics and Tourism in the Arvand Free Zone Journal of Tourism and Hospitality Research 1399 8-2 1-15
16 تحليلي بر روابط ژئوکالچري ايران و پاکستان با تأکيد بر مذهب شيعه نگرشهاي نو در جغرافياي انساني 1398 11-42 53-70
17 راهبردهاي آمايش مناطق مرزي ايران با بکارگيري مدل SWOT و تحليل شبکه اي ANP (مطالعه موردي : خراسان جنوبي) جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1398 9-3-3 49-59
18 تحليلي بر چالشهاي شکل گرفته براي شيعيان در کشور بحرين فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي 1398 9-35 137-150
19 تأثير اتحاديه اقتصادي اوراسيا بر موقعيت ژئواکونوميک جمهوري اسلامي ايران مطالعات اوراسياي مرکزي 1398 12-2 521-540
20 ارزيابي عوامل محيطي موثر بر افزايش امنيت در فضاهاي گردشگري شهر اصفهان (مطالعه موردي کوه صفه و پارک فدک) دانش انتظامي اصفهان 1398 20 1-21
21 واکاوي دلايل ساخت جزاير مصنوعي توسط چين در درياي جنوبي چين جغرافيا و توسعه ناحيه اي 1398 17-2 217-257
22 تبيين رابطه گرايشهاي مکاني و طايفه اي در انتخابات مجلس شوري اسلامي (مطالعه موردي : يازدهمين دوره حوزه انتخابيه گچساران و باشت) پژوهش جغرافياي سياسي 1398 4-4-1 140-117
23 تحليل مناقشات قومي- ديني ميان مسيحيان و مسلمانان در شبه جزيره کريمه فصلنامه سياست جهاني 1397 7-1 197-225
24 بررسي سازماندهي سياسي فضا در نواحي سکونتگاهي ايران مورد مطالعه : شهرستان کاشان فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي 1397 8-30 89-102
25 تحليلي بر نقش مرزهاي زميني خط‌چين بين‌المللي در مناقشات ميان کشورها در قلمروهاي اسلامي فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام 1397 7-2-2 115-141
26 جهاني شدن اقتصاد و ضرورت همگرايي اقتصادي منطقه اي ايران؛ مطالعه موردي : سازمان همکاري شانگهاي پژوهشهاي سياسي و بين المللي 1397 9-35 213-251
27 واکاوي چالشهاي ژئوپوليتيکي کردستان عراق فصلنامه مطالعات خاورميانه 1397 25-1- 147-164
28 بررسي پيامدهاي عضويت ايران در سيستم امنيت منطقه اي در آسياي مرکزي با تأکيد بر سازمان همکاري شانگهاي فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 1397 11-1 195-215
29 واکاوي وضعيت شکل سرزميني کشورها در موقعيت ژئوپوليتيکي آنها پژوهشهاي سياسي و بين المللي 1397 9-37 93-127
30 تحليلي بر تأثير جستار زادبوم شهري بر دهمين دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابيه شهرستان فيروزآباد فارس فصلنامه آمايش سياسي فضا 1397 1-4 261-268
31 تحليلي بر بحران منابع آب در کشورهاي اسلامي منتخب فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام 1396 6-22 169-199
32 تببين وضعيت رشد اقتصادي در منطقه ي جنوب صحراي آفريقا مجله علمي علوم اسلامي انساني 1396 3-12 130-148
33 ژو.پليتيک شيعه و نقش آن در روابط ايران و پاکستان مطالعات سياسي جهان اسلام 1395 5-18 207-231
34 نقش سازمانهاي منطقه اي در کاهش چالشهاي منطقه اي؛ مطالعه موردي سازمان همکاري اقتصادي (اکو) سازمان هاي بين المللي 1393 2-7 137-162

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تحليلي بر چالشهاي موجود براي گردشگران معلول آسيب نخاعي در شهر اصفهان نمونه موردي : ميدان امام خميني (ره) ششمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، معماري و شهرسازي ايران تهران 1397
2 راهبرد آب مجازي در کاهش بحران آب کشورها همايش ديپلماسي آب و فرصتهاي هيدروپليتيک غرب آسيا دانشگاه خوارزمي 1396
3 بررسي نقش ديپلماسي شهري در توسعه گردشگري شهر اصفهان ششمين هماسش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، معماري و شهرسازي ايران تهران 1397
4 تببين جايگاه انرژيهاي نو در توسعه پايدار شهري پنجمين کنفرانس علمي پژوهشي افقهاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي، معماري و شهرسازي ايران تهران 1396
5 بررسي نقش آبشار بيشه در توسعه گردشگري روستاي بيشه پنجمين همايش ملي علوم جغرافيايي دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر 1396
6 جايگاه انرژيهاي فسيلي در قرن بيست و يکم و تأثير آن بر امنيت ملي اولين کنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحرانهاي زيست محيطي ايران، راهکارها و چالشها اردبيل-دانشگاه محقق اردبيلي 1395
7 چالشها و اختلافات مذهبي در کشورهاي اسلامي مطالعه موردي مذهب تشيع در منطقه ژئوپوليتيکي خليج فارس همايش بحرانهاي ژئوپليتيکي جهان اسلام تهران 1395
8 تبيين موقعيت ژئوپليتيکي اقوام و اقليتها در ايران مطالعه موردي : قوم کرد هشتمين کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران : همدلي اقوام و اقليتها؛ انسجام و اقتدار ملي سنندج-دانشگاه کردستان 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي امنيت تفرجگاههاي گردشگري شهر اصفهان با استفاده از رويکرد طراحي محيطي (CPTED) مجری دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي استان اصفهان برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 وضعيت منابع آبهاي سطحي مشترک در غرب آسيا ترجمه 1399 انتخاب
2 ژئواکونوميک (با رويکردي به وضعيت اقتصادي در نظام بين الملل) تالیف 1397 انتخاب
3 هندسه سرزمين و مرز کشورها (فرصتها و چالشها) تالیف 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
4 تهديدات زيست محيطي و امنيت ملي تالیف 1396 آواي دانش گستر - تهران
5 مقدمه اي بر تاريخ و تحول شهرنشيني با تأکيد بر ايران تالیف 1395 آواي دانش گستر- تهران

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه شهيد بهشتي رتبه ممتاز کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي 1388
2 علمي کاربردي فارس استاد برتر دانشگاه علمي کاربردي شهرداريهاي شيراز 1394

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 کرسي هويت آيينه اي هسته مدني ايران 1395/02/04


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 نماينده گروه پژوهشي گردشگري روستايي و عشايري مرکز تحقيقات گر 1398