چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محمد
نام خانوادگی : شاهقلي
پست الکترونیک : m.shahgholi@pmc.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 اصول سيستم هاي راديولوژي و تصويرگر پزشکي کارشناسي
2 انفورماتيک پزشکي کارشناسي
3 کارگاه آموزشي و آشنايي با کلينيک هاي بهداشتي درماني کارشناسي
4 کارگاه تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي کارشناسي
5 اصول و کليات مديريت خدمات بهداشتي درماني کارشناسي
6 مباني بيومکانيک کارشناسي ارشد
7 طراحي ارتز و پروتز کارشناسي ارشد
8 تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي کارشناسي
9 آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات کارشناسي
10 فناوري اطلاعات در مهندسي پزشکي کارشناسي
11 شبيه سازي ديناميک مولکولي دکتري
12 زبان تخصصي دکتري
13 فنآوري اطلاعات پزشکي 1 کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 بيومکانيک
2 مهندسي توانبخشي
3 مهندسي بافت مصنوعي
4 بيومکانيک محاسباتي
5 بيومواد


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Improving the Mechanical Properties of Strontium Nitrate Doped Dicalcium Phosphate Cement Nanoparticles for Bone Repair Application Ceramics International ۲۰۲۱ 47 14151-14159
2 Cortical Bone Mechanical Assessment via Free Water Relaxometry at 3 T Journal of Magnetic Resonance Imaging ۲۰۲۱ 54-6 1744–1751
3 Thermal Conductivity Enhancement via Synthesis Produces a New Hybrid Mixture Composed of Copper Oxide and Multi‑walled Carbon Nanotube Dispersed in Wa International journal of Thermophysics ۲۰۲۰ 41 1-27
4 Design and Validation of Synchronous QCT Calibration Phantom: Practical Methodology Journal of medical imaging and radiation sciences ۲۰۱۹ 50-۱ ۱۵۷-۱۶۲
5 Investigation of the effect of Berkovich and Cube Corner indentations on the mechanical behavior of fused silica using molecular dynamics and finite element simulation Ceramics international 2022 48-19 28781-28789
6 Fabrication and characterization of nanocrystalline hydroxyapatite reinforced with silica-magnetite nanoparticles with proper thermal conductivity Materials Chemistry and Physics 2022 289 126439
7 MD analysis of heat transfer of carbon nanotube flow on nanopumping process to improve the hydrodynamic and thermal performances Engineering Analysis with Boundary Elements 2022 144 507-517
8 The effects of initial temperature and pressure on the mechanical properties of reinforced calcium phosphate cement with magnesium nanoparticles: A molecular dynamics approach International Communications in Heat and Mass Transfer 2022 135 106067
9 Phase change process in a porous Carbon-Paraffin matrix with different volume fractions of copper oxide Nanoparticles: A molecular dynamics study Journal of Molecular Liquids 2022 366 120296
10 Fabrication and characterization of synthesized hydroxyapatite/ ethanolamine for bone tissue engineering application Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2022 650 129591
11 Quantifying cortical bone free water using short echo time (STE-MRI) at 1.5T Magnetic Resonance Imaging 2020 71 17-24
12 Mechanical characterization of glass-ceramic scaffolds at multiple characteristic lengths through nanoindentation Journal of the European Ceramic Society 2016 ۳۶-9 2403-2409

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي سيمان استخواني کلسيم - فسفات تقويت شده جهت استفاده در بيماران مبتلا به پوکي استخوان کرونايي دومين همايش ملي دانش سلامتي در مواجه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
2 شبيه سازي ديناميک مولکولي بررسي تاثير دما بر گليکوپروتِين موجود در ويروس کرونا دومين همايش ملي دانش سلامتي در مواجه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
3 شبيه سازي ديناميک مولکولي گليکوپروتين موجود در ويروس کرونا در تعامل با مولکلول هاي آب دومين همايش ملي دانش سلامتي در مواجه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
4 Variable flip angle T1 Relaxometry of cortical bone free water; correlation with themechanical compression test Proceedings of the 28th scientific meeting of ISMRM پاريس؛ فرانسه 2020
5 بررسي توزيع کرنش استخوان محاطي ايمپلنت دندان در فک پايين تحليل رفته به کمک روش المان محدود اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي دزفول 1399
6 بررسي نحوه انتشار امواج فراصوت در قسمت هاي مختلف بدن اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي دزفول 1399
7 شبيه سازي حالت ارگونوميک بدن به منظور ارزيابي و کاهش احتمال ابتلا به اختلالات RULA اسکلتي-عضلاني ناشي از رانندگي در مدت طولاني با استفاده از آزمون اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي دزفول 1399
8 شبيه سازي المان محدود (با ابعاد واقعي) مجموعه استخوان هاي فالانکس، تارس و متاتارس اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي دزفول 1399
9 مدل‌سازي واقعي مهره چهارم کمري از ستون فقرات براساس تصاوير CT-Scan بيمار جهت بررسي رفتار مکانيکي تحت بارگذاري اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي دزفول ۱۳۹۹
10 شبيه سازي ديناميکي فرايند سوراخکاري فک پايين با استفاده از روش المان محدود اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي پزشکي دزفول ۱۳۹۹
11 شبيه سازي و مقايسه عملکرد سيستم هاي تعليق غيرفعال و نيمه فعال کنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد ۱۳۸۸
12 تخمين عددي ارتفاع موثر در استحکام پيچ استوانه اي در ايمپلنت هاي دنداني به کمک روش اجزا محدود کنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد ۱۳۸۸
13 شبيه ساز حرکتي بالگرد بدون سرنشين هشتمين کنفرانس سالانه بين المللي انجمن هوافضاي ايران دانشگاه صنعتي مالک اشتر اصفهان ۱۳۸۷

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 امور بين الملل بنياد ملي نخبگان بورسيه پسا دکترا مهندسي پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي تهران ۱۳۹۳
2 امور بين الملل بنياد ملي نخبگان برنده گرنت پژوهشي براي پروژه (ارزيابي جامع آب آزاد بافت استخوان کورتيکال: مطالعه اي سه بعدي بر روي تاثيرات تخلخل بر خواص مکانيکي استخوان) ۱۳۹۳
3 دانشگاه پلي تکنيک ميلان فارغ التحصيل دکتري رشته مهندسي پزشکي دانشگاه پلي تکنيک ميلان با معدل A ۱۳۹۳
4 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري جايزه بنياد ملي نخبگان بهره مندي از نظام وظيفه تخصصي ۱۳۹۴
5 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گرنت پژوهشي شبکه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي ۱۳۹۵

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه مهندسي پزشكي(بيومكانيك)، مهندسي مكانيك جامدات و مهندسي رباتيك 1400