چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : امید
نام خانوادگی : بویرحسنی
پست الکترونیک : omidboyer@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی صنايع آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 85
کارشناسی ارشد صنايع آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 88
دکتری صنايع يو پي ام مالزي 2014


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مدلهاي رياضي، لجستيک، مديريت زنجيره تامين ،مکانيابي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 An updated review on blood supply chain quantitative models: A disaster perspective Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 2022 185 102583
2 A Blood Supply Chain Network with Backup Facilities Considering Blood Groups and Expiration Date A Real world Application International Journal of Engineering Transactions B Applications 2021 34-2 468-477
3 Developing a Model for the University Course Timetabling Problem: A Case Study Complexity 2021 2021 1-12
4 A Robust Mathematical Model for Sustainable and Resilient Supply Chain Network Design: Preparing a Supply Chain to Deal with Disruptions Complexity 2021 2021 1-17
5 ارائه يک مدل رياضي چند هدفه براي برنامه ريزي رژيم غذايي پايدار ورزشکاران مجله مدلسازي مهندسي 1399 18-63 73-84
6 توسعة يک مدل رياضي مکان‌يابي تسهيلات زنجيرة تأمين حلقه بستة سبز با در نظر گرفتن اثر يادگيري پژوهشنامه حمل و نقل 1398 16-59 91-105
7 ارائه يک مدل بهينه سازي چندهدفه به منظور طراحي و برنامه ريزي پايدار و تاب آور زنجيره تأمين تحت ريسک اختلال تأمين نشريه مهندسي و مديريت کيفيت 1398 9-3 212-225

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 طراحي شبکه زنجيره تامين خون در شرايط بحران با در نظر گرفتن گروه هاي خوني و تاريخ انقضا کنفرانس بين المللي چالش ها و راهکارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري مازندران 1399
2 شناسايي و رتبهبندي شاخصهاي تابآوري زنجيرهتأمين با در نظر گرفتن عوامل تاثيرگذار بيروني بر روي زنجيرهتأمين با استفاده از خانه کيفيت در شرکت سهامي ذوب آه پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه فردوسي مشهد 1398
3 شناسايي و محاسبه وابستگي ريسکهاي توليد در تعاوني فولاد علويجه پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه فردوسي مشهد 1398

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ