چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : فرزانه
نام خانوادگی : رحیمی
پست الکترونیک : rahimi.farz@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :مربی


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مامايي رفسنجان ايران 1389
کارشناسی ارشد مامايي دانشگاه شهيد بهشتي ايران 1393
دکتری - - - -


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 بارداري زايمان کارشناسي
2 پرستاري مادران و نوزادان 1و 2 کارشناسي
3 تاريخ و اخلاق و قوانين و حقوق در مامايي کارشناسي
4 حقوق و پزشکي قانوني در مامايي کارشناسي
5 طب سنتي و گياه درماني در مامايي کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 بارداري- زنان
2 ورزش هاي دوران بارداري


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 The effect of educational classes during pregnancy on the level of sexual satisfaction after delivery in nulliparous women Journal of Education and Health Promotion 2020 9 253
2 بررسي تاثير طب مکمل بر درد زايمان مجله مراقبت مدرن 2018 15-1 1-8
3 بررسي تاثير انواع روش هاي تن ارامي در بارداري و زايمان:مرور سيستماتيک مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد 1400 29-2 3462-3478
4 مقايسة کروناويروس جديد( covid-19) در بارداري و زايمان: مطالعه مروري دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1399 27-4 521-532
5 Effect of Progressive Muscle Relaxation Training on Postpartum Blues in High-risk Pregnant Women journal of holistic nursing and midwifery 1398 29-4 192-199
6 بررسي تأثير آموزش هاي دوران بارداري، بر پيامدهاي مادري و نوزادي در زنان باردار گروه پرخطر مجله علمي پژوهان 1397 16-۳ ۴۸-۵۷
7 بررسي تاثير آموزش تن آرامي پيش رونده عضلاني به زنان باردار گروه پرخطر ، بر پيامد نوزادي مجله دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1396 25-6 10-21
8 تاثير آموزش تمرينات تن آرامي بر ميزان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها 1393 2-3 180-188

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي خطرات و پيامدهاي کرونا ويروس جديد(covid-19) در مادران باردار مبتلا : مطالعه مروري اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با كرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1399
2 بررسي انتقال عمودي در دوران بارداري در مادران باردارمبتلا به کرونا ويروس :مطالعه مروري اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با كرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1399
3 تاثيرکرونا ويروس جديد(covid-19) در بارداري و روش هاي خودمراقبتي در زنان باردار: مطالعه مروري هشتمين سمپوزيوم و پنجمين جشنواره خود مراقبتي و آموزش بيمار در همه گيري کوويد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1399
4 بررسي نقش تغذيه مناسب در دوران بارداري و سلامت جسمي و رواني نوزادان اولين کنگره بين المللي پريناتولوژي و هفتمين کنگره سراسري پريناتولوژي و نئوناتولوژي دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1398
5 اعتياد و سلامت جنسي زنان و مردان همايش ملي ارتقا سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1398
6 بررسي رضايت جنسي پس از زايمان در زنان نخست زا آموزش پذير(کارآزمايي باليني تصادفي) همايش ملي ارتقا سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1398
7 بررسي تاثير گياهان دارويي بر روند زايمان و پيامدهاي مادري و نوزادي اولين کنگره بين المللي پريناتولوژي و هفتمين کنگره سراسري پريناتولوژي و نئوناتولوژي دانشگاه شيراز 1398
8 تاثير کلاس هاي آموزشي در دوران بارداري بر سطح رضايت جنسي پس از زايمان در زنان نخست زا شانزدهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران دانشگاه علوم پزشکي ايران 1397
9 تاثير نوع زايمان بر سلامت نوزادان اولين كنگره نوزادان ايران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1397
10 اهميت اموزش جنسي در سلامت جنسي نوجوانان کم توان ذهني آموزش پذير اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد 1396
11 بررسي ارتباط باورهاي مذهبي در پيشگيري ازآسيبهاي اجتماعي ( جرم و بزه کاري) اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد 1396
12 بررسي تاثير سومصرف مواد بر سلامت جنسي و اختلالات جنسي در خانواده اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد 1396
13 بررسي تاثير آموزش هاي دوران بارداري به زنان باردار گروه پرخطر ، بر پيامد مادري و نوزادي چهاردهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران تهران 1396
14 بررسي تاثير روش هاي غيردارويي بر زايمان همايش در عرصه مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1396
15 بررسي تاثير آموزش تن آرامي پيش رونده عضلاني به زنان باردار گروه پر خطر ، بر شدت اندوه بعد از زايمان همايش در عرصه مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1396
16 بررسي تاثير آموزش تن آرامي پيش رونده عضلاني به زنان باردار گروه پرخطر ، بر پيامد نوزادي پانزدهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران تهران -مرکز همايش هاي رازي 1395
17 تاثير طب سنتي بر کاهش درد زايمان سمپوزيوم اصلاح سبک زندگي با روش هاي طب سنتي ايران دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
18 بررسي تاثير آموزش هاي دوران بارداري به زنان باردار ، بر پيامد مادري و نوزادي در شهر شهرضا در سال1394 پانزدهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران 1395

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي تاثير کلاس هاي آموزشي در دوران بارداري ، برسطح رضايت جنسي پس از زايمان در زنان نخست زا مجری دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 رويه هاي مامايي در بلوک زايمان تدوین 1397 دانشگاه آزاد نجف آباد
2 اصول آمادگي براي زايمان تدوین 1395 انتشار نقش نگين

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ماماي نمونه 1395

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 کارگاه زايمان فيزيولوژيک 1396/04/20
2 کارگاه آموزشي آشنايي با کمکهاي اوليه در زايمان 1396/08/24


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 ماما 1389
2 استاد حق التدريس 1391