چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : امین
نام خانوادگی : چپری
پست الکترونیک : a.chapari@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی برق صنعتي ايران 1384
کارشناسی ارشد برق صنعتي اميرکبير ايران 1388
دکتری برق صنعتي اصفهان ايران 1396


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 الکترومغناطيس کارشناسي
2 ميدان ها و امواج کارشناسي
3 مايکرويو 1 کارشناسي
4 الکترونيک 1 کارشناسي
5 سيگنالها و سيستمها کارشناسي
6 کنترل خطي کارشناسي
7 آزمايشگاه آنتن و مايکرويو کارشناسي
8 زبان تخصصي برق کارشناسي
9 الکترونيک 3 کارشناسي
10 آزمايشگاه مدار 1 کارشناسي
11 فيزيک 2 کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 طراحي ، تحليل و ساخت آنتن هاي ماهواره اي
2 طراحي و ساخت مدارات موج راديويي
3 الکترومغناطيس و پراکندگي امواج


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Analytical Investigation of a Low-Profile Multiband Circular Microstrip Antenna With Monopolelike Radiation Patterns IEEE Transactions on Antennas and Propagation 2018 66-12 6810-6817
2 Analytical approach for compact shorting pin circular patch antenna IET Microwaves, Antennas 2017 11-11 1603-1608

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 يک شبکه تطبيق امپدانس ساده و عملي براي آنتن مارپيچ چهار رشته اي IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science فلوريدا آمريکا 2013
2 تاثير بدنه ماهواره کم ارتفاع روي کارايي آنتن مارپيچ چهاررشته اي 14th 
International
 Symposium
on Antennas
and
 Electromagnetics 
and The
 American 
Electromagnetics 
Conference 
CANADA 2010
3 يک آنتن مارپيچ چهار رشته اي سبک در باند فرکانس S براي ارتباطات ماهواره اي 13th International Symposium on Antenna Techno logy and Applied Electromagnetics and the Canadian Radio Sciences Meet کانادا 2009
4 تحليل عددي هسته هاي RF در ميدانهاي بسيار قوي دستگاه MRI همايش بين المللي ارزيابي فن آوريهاي نوين تشخيصهاي پزشكي تهران دانشگاه صنعتي اميرکبير 1387

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 ارائه يک آنتن ريزنوار با کارايي مناسب براي ارسال اطلاعات پزشکي بر مبناي تکنولوژي WBAN مجری شرکت تجهيز طب برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 کارشناس ايستگاه زميني و مخابرات فضايي 1387
2 داور مجله IET Microwave and Antenna Propagation 2016