چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سید محمد حسین
نام خانوادگی : رضوی دهکردی
پست الکترونیک : rdehkordi@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي مکانيک-حرارت و سيالات شهرکرد ايران 1386
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا- ايروديناميک جامع امام حسين ايران 1390
دکتری مهندسي هوافضا-ايروديناميک علوم و تحقيقات تهران ايران 1398


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مکانيک سيالات کارشناسي
2 آزمايشگاه مکانيک سيالات کارشناسي
3 رياضيات مهندسي کارشناسي
4 ترموديناميک کارشناسي
5 آيروديناميک تجربي کارشناسي
6 مقدمه بر مهندسي هوافضا کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 آيروديناميک تجربي
2 ايروديناميک کاربردي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Systematic evaluation of pulsed laser parameters effect on temperature distribution in dissimilar laser welding: A numerical simulation and artificial neural network Optics and Laser Technology 2023 163 109407
2 Using the numerical simulation and artificial neural network (ANN) to evaluate temperature distribution in pulsed laser welding of different alloys Engineering Applications of Artificial Intelligence 2023 126 107025
3 Experimental study of thermal conductivity coefficient of GNSs-WO3/LP107160 hybrid nanofluid and development of a practical ANN modeling for estimating thermal conductivity Heliyon 2023 9 e17539
4 Numerical Simulation of Steady and Unsteady Flow and Entropy Generation by Nanofluid Within a Sinusoidal Channel Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 2022 89 25-42
5 Energy-Economic-Environmental assessment of solar-wind-biomass systems for finding the best areas in Iran: A case study using GIS maps Sustainable Energy Technologies and Assessments 2022 53 102652
6 Experimental investigation of temperature field, defects, and mechanical strength in dissimilar laser bonding of Ti6Al4V and polyethylene terephthalat Journal of Laser Applications 2021 33 012038
7 Investigation of temperature distribution and melt pool microstructure in laser fusion welding of Inconel 625 superalloy Journal of Laser Applications 2021 33 022015
8 ANN modeling and multiobjective genetic algorithm optimization of pulsed laser welding of Ti6Al4V alloy sheets with various thicknesses Journal of Laser Applications 2021 33 012056
9 بررسي تجربي اثرات تزريق جريان ثانويه بر جريان خروجي نازل همگرا واگرا در زواياي اريب مختلف مهندسي هوانوردي 1401 24 45-56

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مشاهده ي تجربي اثرات تزريق جريان ثانويه بر جريان خروجي از نازل همگرا-واگرا در زواياي اريب مختلف نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران تهران 1400
2 بررسي تجربي اثرات تزريق ثانويه بر بردار پيشران يک نازل همگرا-واگرا با زاويه اريب 45 درجه نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران تهران 1400

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ