چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : عظیمه
نام خانوادگی : نوری زاده
پست الکترونیک : noorizadeh.az@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق-الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1386
کارشناسی ارشد مهندسي هسته اي -پرتوپزشکي شيراز ايران 1389
دکتری مهندسي هسته اي-پرتوپزشکي شهيد بهشتي ايران 1396


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مباني برق کارشناسي
2 حفاظت در برابر پرتو کارشناسي
3 آشکارسازي و سيستم هاي اندازه گيري تابش کارشناسي
4 مقدمه اي بر علوم و تکنولوژي هسته اي کارشناسي
5 راديوايزوتوپ ها کارشناسي
6 الکترونيک 1 کارشناسي
7 سيستم هاي کنترل خطي کارشناسي
8 فيزيک 2 کارشناسي
9 فيزيک پيش دانشگاهي کارشناسي
10 فيزيک 1 کارشناسي
11 فيزيک پزشکي کارشناسي
12 کارافريني کارشناسي
13 شبيه سازي عددي انتقال تابش کارشناسي
14 مقدمه اي بر تئوري راکتورهاي هسته اي کارشناسي
15 فيزيک الکترونيک کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 دستگاه هاي پرتو پزشکي
2 فيزيک بهداشت
3 طراحي درمان


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Automatic segmentation of glioblastoma multiform brain tumor in MRI images: Using Deeplabv3 with pre-trained Resnet18 weights Physica Medica 2022 100 51-63
2 A Comparison of Deep Learning and Pharmacokinetic Model Selection Methods in Segmentation of High-Grade Glioma Frontiers in Biomedical Technologies 2021 8-1 187-196
3 Investigation of the Effect of Insulator Sleeves on the Ion Emission in a 4kJ Plasma Focus Device Radiation Physics and Engineering (RPE) 2021 2-3 17-23
4 Effect of Bias in Contrast Agent Concentration Measurement on Estimated Pharmacokinetic Parameters in Brain Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonan Iranian Journal of Medical Physics 2020 17-3 142-152
5 The Influence of Signal to Noise Ratio on the Pharmacokinetic Analysis in DCE-MRI studies Frontiers in Biomedical Technologies 2019 6-4 187-196
6 An adaptive model for rapid and direct estimation of extravascular extracellular space in dynamic contrast enhanced MRI studies NMR In Biomedicine 2017 30-5 e3682
7 DCE ‐ MRI prediction of survival time for patients with glioblastoma multiforme: using an adaptive neuro ‐ fuzzy ‐ based model and nested model select NMR In Biomedicine 2017 30-9 e3739
8 مروري بر فناوريهاي مختلف به کارگيري ليزر در توليد اشعه ايکس و کاربرد اين چشمه ها در پزشکي ليزر در پزشکي 1401 19 -2 32-62
9 بررسي اثر ناهمگني بافت برپارامتر هاي دوزيمتري چشمه براکي تراپي سزيم 137 با استفاده از کد MCNP4C مجله فيزيک پزشکي ايران 1389 - 15-20

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي استفاده از فناوري اينترنت اشيا در بهبود بهره وري توربين هاي بادي شناور نهمين کنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراکنده ايران مشهد 1400
2 بررسي چند ساختار جديد پيشنهادي براي توربينهاي بادي و مقايسه بهره وري آنها نهمين كنفرانس انرژيهاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران، ICREDG2022 مشهد 1400
3 استفاده از شبکه هاي عميق LSTM در تفسير فارماکوکنتيک تصاوير ديناميک تشديد مغناطيسي دومين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1401
4 تشخيص بيماري هاي پستان از روي تصاوير ماموگرافي با استفاده از تکنيک يادگيري عميق دومين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد 1401
5 اثرات انرژي بادي بر محيط زيست و راهکارهاي مقابله با آن چهارمين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک کاربردي دانشگاه شهرکرد 1400
6 چگونگي اثر نويز بر تخمين پارامتر حجم فضاي خارج سلولي خارج عروقي در مطالعات تصويربرداري ديناميک تشديد مغناطيسي دومين کنگره ملي بيوالکترومغناطيس: فرصتها و چالشها تهران 1398
7 پارامترهاي موثر در تجزيه و تحليل دقيق داده اي تصويربرداري ديناميک تشديد مغناطيسي دومين کنگره ملي بيوالکترومغناطيس: فرصتها و چالشها بيمارستان ارتش جمهوري اسلامي 1398
8 Arterial Input Function Detection in MR Brain Perfusion: Using a Model-Based Objective Function 10th annual HFH research symposium Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan 2013
9 Analytical Model of the Brain Vascular System for Estimation of the Arterial Input Function (AIF) at the Tissue Level The 13th International Conference on Bioinformatics and Computational Biology(BIOCOMP), Las Vegas, Nevada, USA 2012

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 فيزيک دستگاههاي تصويربرداري پزشکي ترجمه 1393 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 MRS, Diffusion, Perfusion, Contrast Agents 1393/11/15


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه فيزيک 1396