چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : احسان
نام خانوادگی : کیانپور
پست الکترونیک : ekianpour@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي هوافضا دانشگاه صنعتي مالک اشتر ايران 1382
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا-جلوبرندگي دانشگاه صنعتي مالک اشتر ايران 1387
دکتری مهندسي مکانيک UTM مالزي 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Special English Language in Aerospace Enginnering Bachlor
2 Mechanics of Fluid Laboratory Bachlor
3 Mechanics of Fluid Bachlor
4 Introduction to Aerospace Engineering Bachlor
5 Advanced Fuel and Combustion Master
6 Fuel and Combustion Bachlor
7 Rocket Principle Bachlor
8 Turbomachinery Bachlor
9 Thermodynamic Bachlor
10 Thermodynamic Laboratory Bachlor


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 انتقال حرارت
2 توربين هاي گازي و توربوماشين ها
3 مکانيک سيالات محاسباتي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Modeling exergy analysis and optimization of cement plant industry Journal of Mechanical and Energy Engineering 2022 6/46 55-66
2 Influence of Compound Spherical Trenched Holes on Film Cooling Performance at the end of Combustor Simulator Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Tec 2022 28 13-24
3 Numerical Simulation of Steady and Unsteady Flow and Entropy Generation by Nanofluid Within a Sinusoidal Channel Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 2022 89-2 25-42
4 Cooling holes with different structures effects on coolant cross flow Journal of Mechanical and Energy Engineering 2021 5-45 141-148
5 Investigation of natural convection heat transfer of MHD hybrid nanofluid in a triangular enclosure مجله تحقيقات محاسباتي و کاربردي در مهندسي مکانيک 2021 10-2 539-549
6 Cooling a hot obstacle in a rectangular enclosure by using a MHD nanofluid with variable properties مجله تحقيقات محاسباتي و کاربردي در مهندسي مکانيک 2020 10-1 101-110
7 Effects of Row Trench Holes Geometries on an Endwall Cooling CFD Letters 2019 11-6 27-38
8 A Detailed Study of Effects of Row Trenched Holes at the Combustor Exit on Film Cooling Effectiveness Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics 2017 11-1 59-68
9 Thermodynamic analyzes of film cooling for a restructured cooling holes at the end of gas turbine engine combustor International Journal of Mechanics 2015 9 11-15
10 Palm Fatty Acid as a New Renewable Source for Industrial Lubricant EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES 2014 3 383-389
11 راندمان لايه خنک کننده با استفاده از سوراخ هاي حلقوي و ترکيبي در ناحيه انتهايي محفظه احتراق Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 2014 1 38-43
12 سوراخ هاي خنک کننده ترکيبي براي لايه خنک کننده يک محفظه احتراق شبيه سازي شده: مروري بر مطالب گذشتگان Journal of Advanced Review on Scientific Research 2014 1-1 10-15
13 تاثير سوراخ هاي ترنچ شده خطي با زاويه 60 درجه بر راندمان لايه خنک کننده در نسبت هاي پاشش پايين Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 2014 4 24-35
14 Film-Cooling Techniques at the End of Combustor and Inlet of Turbine in a Gas Turbine Engine: A Review Applied Mechanics and Materials 2014 554 236-240
15 Computational Investigation of Film Cooling from Cylindrical and Row Trenched Cooling Holes near the Combustor End wall Applied Mechanics and Materials 2014 554 225-229
16 Measurements of Film Effectiveness for Cylindrical and Row Trenched Cooling Holes at Different Blowing Ratios NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS 2014 66 1154-1171
17 Film Cooling using Cylindrical and Row Trenched Cooling Holes with Alignment Angle of 90 Degree at Different Blowing Ratios Mathematical problem in engineering 2014 - 1-9
18 Investigation of physical properties for jatropha oil in different temperature as lubricant oil Life Science Journal 2013 10 110-119
19 Cylindrical and Row Trenched Cooling Holes with Alignment Angle of 90 Degrees at Different Blowing Ratios CFD Letters 2013 5 165-173
20 A Comparison of Cylindrical and Row Trenched Cooling Holes with Alignment Angle of 90 Degree Near the Combustor Endwall International Review of Mechanical Engineering 2013 7 1223-1228
21 Dynamic and Thermodynamic Analysis of Film-Cooling International Review of Mechanical Engineering 2013 7 570-577
22 Thermodynamic analysis of flow field at the end of combustor simulator International Journal of Heat and Mass Transfer 2013 61 389-396
23 Dynamic Analysis of Flow Field at the End of Combustor Simulator Jurnal Teknologi 2012 58 5-12
24 Thermodynamic Analysis of Flow Field at the End of Combustor Simulator Applied Mechanics and Materials 2012 225 261-266
25 مروري بر راندمان لايه خنک کننده در يک موتور توربين گاز jurnal teknologi 1393 71 25-35
26 بررسي محاسباتي لايه خنک کننده از سوراخ هاي حلقوي و سوراخ هاي ترنچ شده خطي در مجاورت ديواره محفظه احتراق Case Studies in Thermal Engineering 1393 4 76-84

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تجزيه و تحليل ترموديناميکي خنک کننده فيلم از هيل هاي ترانشه دار کروي ترکيبي در انتهاي شبيه ساز احتراق نهمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران شيراز 1400
2 روغن پالم چرب منبع جديد تجديدپذير براي روغنکاري صنعتي The Iranian National Conference on Environment and Energy صفاشهر شيراز 1393
3 Thermodynamic Analysis of Flow Field at the End of Combustor AEROTECH IV Kuala Lumpour, Malaysia 2012

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 ?????? ????? ???????????? ?????? ???? 278 مجری برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 کارشناس ارشد 1383