چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سبحان
نام خانوادگی : امامی کوپائی
پست الکترونیک : assignments.emami@gmail.com; sobhan@pmc.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما دانشکده صنعت هواپيمائي کشوري ايران 1384
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا تربيت مدرس ايران 1387
دکتری مهندسي مکانيک تربيت مدرس ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 ترموديناميک کارشناسي
2 توربوماشين کارشناسي
3 مکانيک سيالات کارشناسي
4 اصول جلوبرنده کارشناسي
5 سوخت و احتراق کارشناسي
6 محاسبات عددي پيشرفته کارشناسي ارشد
7 سوخت و احتراق پيشرفته کارشناسي ارشد
8 روش تحقيق کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 شبيه سازي عددي جريان هاي واکنشي آشفته
2 فن آوري‌هاي نوين احتراقي
3 احتراق مافوق صوت
4 پردازش موازي در CFD
5 شبيه‌سازي عددي جريان‌هاي تراکم پذير
6 طراحي و تحليل توربين گازهاي هوايي و صنعتي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Numerical investigation of the effects of diffusion time on the mechanisms of transition from a turbulent jet flame to detonation in a H2-air mixture Fire-Switzerland 2023 6/11 434
2 Numerical study on pollutant emissions characteristics and chemical and physical exergy analysis in Mild combustion Energy 2023 278 128001
3 The effect of penetrated oxygen particles on combustion time of coated Al hydride nanoparticles in an oxygenated medium by applying molecular dynamics method via Lennard-Jones and reactive force-field potentials Engineering Analysis with Boundary Elements 2023 152 45-50
4 Molecular dynamics simulation of combustion behavior of coated aluminum hydride nanoparticles in the oxygenated medium: Effects of adding the ethanol atomic coating Engineering Analysis with Boundary Elements 2023 150 180-186
5 Effect of diffusion time on the mechanism of deflagration to detonation transition in an inhomogeneous mixture of hydrogen-air International Journal of Hydrogen Energy 2022 47-55 23411-23426
6 Atomic coatings effects on the combustion of aluminum hydride nanoparticles dispersed in liquid oxygen: Molecular dynamics simulation for the oxygenated environments Journal of Molecular Liquids 2022 359 119283
7 Transient simulation and exergy analysis of a D-type steam boiler with natural circulation during cold start: A case study Applied Thermal Engineering 2022 210 118367
8 Numerical investigation of the mechanism behind the deflagration to detonation transition in homogeneous and inhomogeneous mixtures of H2-air in an obs International Journal of Hydrogen Energy 2021 46-41 21657-21671
9 Effects of Combustion Model and Chemical Kinetics in Numerical Modeling of Hydrogen-Fueled Dual-Stage HVOF System Journal of Thermal Spray Technology 2019 28 333-345
10 Numerical investigation of dual-stage high velocity oxy-fuel (HVOF) thermal spray process: A study on nozzle geometrical parameters Applied Thermal Engineering 2017 111 745-758
11 Hydrodynamic instabilities in gaseous detonations: comparison of Euler, Navier-Stokes and Large Eddy Simulation Journal of Propulsion and Power 2014 30 384-396
12 بررسي عددي و تجربي عملکرد مشعل اجاق گاز خانگي پر بازده به کمک روش سطح پاسخ مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق 1402 16/1 16-39
13 تاثير ميدان الکترواستاتيکي بر بازده استحصال آب از مه در حضور کلکتور متخلخل فلزي نشريه مهندسي مکانيک امبرکبير 1402 55 45-60
14 طراحي بهينه‌ي پروفيل قسمت واگراي يک نازل فرامنبسط با استفاده از هوش مصنوعي نشريه علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك 1402 35/1 19-36
15 مدل‌سازي ديناميکي بويلر نوع دي با مدار چرخش طبيعي: مطالعه‌اي بر روي عملکرد بويلر در حين تغيير بار پله‌اي مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق 1401 15-1 25-52
16 مکانيزم‌هاي حاکم بر گذار از شعله به تراک در مخلوط غيرهمگن هيدروژن-هوا: مطالعه‌اي بر تاثير نسبت انسداد مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق 1400 14-2 21-39
17 پيش‌بيني عددي نويز ميدان‌نزديک و آکوستيک‌ برگشتي حاصل از جت‌صوتي در شرايط‌ کاري مختلف نشريۀ علوم کاربردي و محاسباتي در مکانيک 1400 32-2 19-42
18 ارائه رابطه‌اي جهت به‌دست آوردن ميزان نشت گاز طبيعي از يک خط لوله مدفون فشار بالا در يک محيط متخلل نشريۀ علوم کاربردي و محاسباتي در مکانيک 1399 (1)32 231-254
19 بررسي تاثير تعداد حفره بر بازده احتراقي و ضريب بازيافت فشار سکون در محفظه احتراق مافوق صوت مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق 1399 13-1 98-117
20 بررسي عددي تأثير محتواي رطوبت، قطر ذره و دبي جرمي سوخت بر احتراق سوخت جامد مشتق‌شده از لجن نفتي پالايشگاهي نشريه علمي پژوهشي سوخت و احتراق 1398 12-1 31-49
21 بررسي عددي رفتار ديناميکي شعله پيش‌آميخته هيدروژن-هوا در عبور از خم 90 درجه‌اي مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق 1397 11-2 13-30
22 LES of flame acceleration and DDT in hydrogen-air mixture using artificially thickened flame approach and detailed chemical kinetics INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 1394 40 7395-7408
23 مطالعه عددي گذار از جت شعله آشفته به تراک در لوله‌اي با يک مانع مجله سوخت و احتراق 1392 6 49-65
24 بررسي عددي تاثير نسبت انسداد و هندسه موانع بر شتاب‌گيري شعله و فشار حاصل از انفجار گازي مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق 1391 5 1-24
25 شبيه‌سازي تراک در مواد شديدالانفجار با استفاده از مدل WK مجله علمي-پژوهشي مواد پر انرژي 1388 4 11-27
26 بررسي مقايسه‌اي مدل‌هاي سوزش براي مواد شديدالانفجار نشريه تحقيق و توسعه مواد پر انرژي 1387 4 29-42

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 شبيه‌سازي ديناميکي بويلر D-Type به‌منظور بررسي عملکرد بويلر در حين راه‌اندازي سرد نهمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران دانشگاه شيراز 1400
2 مطالعه تجربي و عددي تاثير فشار گاز طبيعي بر بازده حرارتي مشعل اجاق گاز نهمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران دانشگاه شيراز 1400
3 بررسي عددي تاثير پاشش و قطر ذرات آب بر NOx خروجي از يک موتور ديزل با کاربرد مخلوط‌هاي ديزل- بيوديزل نهمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران دانشگاه شيراز 1400
4 بررسي عددي تاثير ميزان غيرهمگني بر فرآيند گذار از شعله به تراک در مخلوط هيدروژن هوا بيست و نهمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران و هشتمين همايش صنعت نيروگاه هاي حرارتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1400
5 بررسي عددي تاثير فاصله موانع بر شتاب‌گيري شعله و گذار به تراک در مخلوط غير همگن هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره‌ها مشهد 1398
6 شبيه سازي عددي احتراق سوخت جامد مشتق شده از لجن نفتي پالايشگاهي هفتمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران دانشگاه صنعتي شريف 1396
7 Effects of Chemical Kinetics on the Gas and Particle Phase Temperatures in Dual-Stage HVOF Thermal Spray Technology بيست و پنجمين کنفرانس سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک دانشگاه تربيت مدرس 1396
8 Numerical investigation of combustion assisted thermal spray process: a study on spray gun geometrical parameters The13th International Conference on Combustion GIS NTU Convention Center, Taipei, Taiwan 2016
9 Numerical simulation of flame acceleration and fast deflagrations using artificial thickening flame approach 25th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems .University of Leeds, UK 2015
10 مطالعه عددي گذار از جت شعله آشفته به تراک در لوله‌اي حاوي مخلوط استوکيومتري هيدروژن-هوا پنجمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران دانشگاه علم و صنعت ايران 1392
11 گذار از شعله به تراک: سازوکار انتشار شعله‌هاي سريع در کانال‌هاي مانع‌دار پانزدهمين کنفرانس ديناميک شاره‌ها دانشگاه هرمزگان 1392
12 بررسي عددي تاثير نسبت انسداد و هندسه موانع بر فشار حاصل از انفجار گازي دركانال مانع‌دار بيستمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک دانشگاه شيراز 1391
13 بررسي تاثير مدل‌هاي ترکيبي بر پيش‌بيني انتشار تراک در مواد شديدالانفجار با استفاده از تئوري WK نهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت با OpenFOAM تالیف 1393 انتشارات انديشه سرا

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 حل جريان‌هاي احتراقي با استفاده از کد متن باز OpenFOAM 1393/02/16
2 آشنايي با نرم افزار متن باز اپن‌فوم 1397/08/09
3 حل جريان‌هاي احتراقي با استفاده از کد متن باز OpenFOAM 1393/10/24
4 حل جريان‌هاي احتراقي با استفاده از کد متن باز OpenFOAM 1393/06/12
5 آشنايي با نرم افزار OpenFOAM 1398/10/04


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه مکانيک سيالات، هوافضا و تبديل انرژي 1396
2 دبير کميته دانشجويي مسابقه طراحي و ساخت دوچرخه الکتريکي 1396