چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : دکتر مهری
نام خانوادگی : فیاضی
پست الکترونیک : mehr.fayazi@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی - - - -
کارشناسی ارشد علوم تشريحي تربيت مدرس تهران ايران 1389
دکتری علوم تشريحي تربيت مدرس تهران- Western Ontario University ايران و کانادا 1394


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 بافت شناسي پزشکي پزشکي-دکترا
2 جنين شناسي پزشکي پزشکي-دکترا
3 بافت عمومي و تخصصي کارشناسي ارشد
4 آناتومي اندام پزشکي-دکترا
5 آناتومي تنه پزشکي پزشکي-دکترا
6 آزمايشگاه ميکروسکوپ پزشکي-دکترا
7 آناتومي عملي پزشکي-دکترا


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 باروري و ناباروري
2 سلول هاي بنيادي و سلول درماني


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 In-vitro construction of endometrial-like epithelium using CD146 mesenchymal cells derived from human endometrium. Reproductive BioMedicine Online 2017 35-3 241-252
2 Leukemia inhibitory factor increases the proliferation of human endometrial stromal cells and expression of genes related to pluripotency International Journal of Reproductive BioMedicine 2017 15-4 209-216
3 Characteristics of Human Endometrial Stem Cells in Tissue and Isolated Cultured Cells: An Immunohistochemical Aspect. Iranian Biomedical Journal 2016 20-2 109-116
4 The effect of stem cell factor on proliferation of human endometrial CD146 cells International Journal of Reproductive BioMedicine 2016 14-7 437-442
5 The pregnant mouse uterus exhibits a functional kisspeptin/KISS1R signaling system on the day of embryo implantation Reproductive Biology and Endocrinology 2015 13 1-6
6 Differentiation of human CD146-positive endometrial stem cells to adipogenic-, osteogenic-, neural progenitor-, and glial-like cells. IN VITRO CELLULAR 2015 51 408-414
7 GnRH Neuron-Specific Ablation of G q/11 Results in Only Partial Inactivation of the Neuroendocrine-Reproductive Axis in Both Male and Female Mice: In journal of neuroscience 2015 35-37 12903-12916
8 Ovarian Stimulation by Exogenous Gonadotropin Decreases the Implantation Rate and Expression of Mouse Blastocysts Integrins Iranian Biomedical Journal 2014 18-1 8-15
9 Expression of α4, αv, β1 and β3 integrins during the implantation window on b lastocyst of a mouse model of polycystic ovarian syndromes International Journal of Reproductive BioMedicine 2014 12-9 623-632
10 Assessment of α4, αv, β1 and β3 integrins expression throughout the implantation window phase in endometrium of a mouse model of polycystic ovarian International Journal of Reproductive BioMedicine 2014 12-10 687-694

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 The functional kisspeptin/KISS1R signaling system on the day of embryo implantation in pregnant mouse uterus دوازدهمين کنگره سراسري علوم تشريحي ايران دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 1395
2 Differentiation of human CD146-positive endometrial stem cells to adipogenic, osteogenic, neural progenitor and glial-like cells 2nd International Congress on Reproduction Iran university of medical sciences 1395
3 Human endometrial tissue and isolated cultured endometrial cells اولين كنگره بين المللي توليد مثل تهران 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 Tarbiat Modares University کسب رتبه اول کارشناسي ارشد علوم تشريحي 2010
2 سازمان وزارت بهداشت کسب رتبه اول کنکور دکتراي علوم تشريحي 2011
3 Tarbiat Modares University کسب رتبه اول در بين دانشجويان مقطع دکتري علوم تشريحي 2015
4 Western Ontario University کسب امتياز ممتاز پژوهشي از دانشگاه Western Ontario از کشور کانادا 2015

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه پيش باليني دانشکده پزشکي 1395