چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : خديجه
نام خانوادگی : ابراهيمي كهريزسنگي
پست الکترونیک : ebrahimi641@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 بررسي آزمون دقت پيش‌بيني توليد ‌ناخالص ‌داخلي با تکيه بر اطلاعات مقايسه‌اي سود حسابداري تجمعي متورم و تورم‌زدايي‌شده پژوهش هاي حسابداري مالي ۱۴۰۰ 13-3- 1-34
2 Schem of recent advances in the feild of accounting and economics application of macro accounting theory in economic forecasting Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance (ijaaf 2020 04 79_97
3 1. Auditors’ Behavioral Intention: the Interaction Effect of Individual, Audit Firm and Audit Team Factors Iranian journal of finance 2020 4-1 55-80
4 The Effect of Personality Characteristics of Capital Market Analysts on Investment Trends, Risk and Return of their Performance International Journal of Finance and Managerial Accounting 2016 1-2 25-35
5 نقش راهبري شرکتي در حسابداري مديريت استراتژيک حسابداري مديريت 1398 12-41 69_89
6 ارزيابي اهميت ويژگي هاي شخصيتي تحليل گران بازار سرمايه به عنوان بعد سوم موفقيت آن ها فصلنامه دانش سرمايه گذاري 1396 6-22 1-25
7 تاثير ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين 1393 4-2 41-54
8 توانايي تخمين الگوهاي اقلام تعهدي غيرعادي بر اساس تعديل الگوي جونز و پيش بيني قيمت گذاري نادرست سهام دانش حسابداري 1392 2008- 67-90
9 بررسي نابهنجاري اقلام تعهدي با در نظر گرفتن ريسك ناتواني مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري مالي 1392 5-19 1-20
10 بررسي تطبيقي شاخص‌هاي راهبري شرکتي با عملکرد شرکت‌ها، در نمونه شرکت‌هاي جامع و نمونه شرکت‌هاي ارزش آفرين پژوهش حسابداري 1391 2-3-6 138-156

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 آشنايي با بازار سرمايه 1396/02/24
2 آشنايي با بازار سرمايه 1397/10/28


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ