چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهدی
نام خانوادگی : جمالی قهدریجانی
پست الکترونیک : m.jamali@pmc.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی - - - -
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا علم و صنعت ايران ايران 1387
دکتری مهندسي هوافضا تربيت مدرس ايران 1395


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 ترموديناميک1 و 2 کارشناسي
2 مکانيک سيالات1 و 2 کارشناسي
3 برنامه نويسي کامپيوتر کارشناسي
4 آزمايشگاه ترموديناميک کارشناسي
5 آزمايشگاه سيالات کارشناسي
6 مديريت بهره وري انرژي کارشناسي
7 مکانيک سيالات (جبراني ارشد) کارشناسي ارشد
8 توربولانس کارشناسي ارشد
9 روش تحقيق کارشناسي ارشد
10 اصول جلوبرندگي کارشناسي
11 طراحي مبدل هاي حرارتي پيشرفته کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1  طراحي، ساخت و بهينه سازي سيستم هاي سرمايش خورشيدي (جذب سطحي، اجکتور و...)
2  طراحي، ساخت و بهينه سازي سيستم هاي نمک زدايي آب دريا (تقطير غشايي، اسمز مستقيم و معکوس)
3 طراحي و ساخت سيستم هاي توليد آب از رطوبت هوا
4 مدلسازي و طراحي سيستمي پيل سوختي (PEM و SOFC)
5 مدلسازي و طراحي سيستمي توليد هيدروژن خورشيدي ( الکترولايزر PEM)
6 مدلسازي و طراحي سيستمي کالکتورهاي خورشيدي حرارتي
7 مدلسازي و طراحي سيستمي پيشرانش هوا فضايي (موتورهاي جت و ماهواره)
8 ديناميک سيالات محاسباتي (CFD)
9 مدلسازي جريان به روش شبکه بلتزمن LBM


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Investigating the mechanical properties and fusion zone microstructure of dissimilar laser weld joint of duplex 2205 stainless steel and A516 carbon steel Optics 2023 158 108875
2 Molecular dynamics method for numerical study of thermal performance of hexacosane PCM in a Cu nanochannel Engineering Analysis with Boundary Elements 2023 151 457-463
3 Modification of wall particles arrangement and Schmidt number in a cavity with the movable wall via dissipative particle molecular dynamics approach Engineering Analysis with Boundary Elements 2023 152 120-129
4 Estimation of mechanical properties of LDPE/LLDPE/SEBS nanocomposite reinforced with calcium carbonate nanoparticles by Ch mathematical model Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2021 144 2099–2107
5 Develop Boltzmann equation to simulate non-Newtonian magneto-hydrodynamic nanofluid flow using power law magnetic Reynolds number Mathematical Methods in the Applied Sciences 2020 SPECI 1-16
6 Optimization of a combined cooling heating and power generation system considering detailed thermodynamic design of the components: exergetic–economic MECHANICS 2017 18-5 506-515
7 Numerical Simulation of MHD Fluid Flow inside Constricted Channels using Lattice Boltzmann Method Journal of Applied Fluid Mechanics 2017 10-6 1639-1648
8 Study of Subsonic Flow over a TOW 2B Missile International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics 2016 17-1 36-45
9 One-Dimensional Electrolyzer Modeling and System Sizing for Solar Hydrogen Production: an Economic Approach Journal of Renewable Energy and Environment 2016 3-3 9-22
10 Investigation of vessels pressure effect on PEM electrolyzer performance by using a new OneDimensional Dynamic Model Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell 2015 2-4 271-281

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 طراحي و تحليل پارامتريک سيستم پيشرانش پيل سوختي براي يک پهپاد ششمين کنفرانس ملي مکانيک و هوافضا تهران 1400
2 مدلسازي يک بعدي اکترولايزر PEM براي توليد هيدروژن از انرژي خورشيدي دومين کنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي تهران-دانشگاه تهران 1394
3 طراحي ايمپلر کمپرسور گريز از مرکز و بررسي اثر بارگذاري بر روي شکل آن دومين كنفرانس تجهيزات دوار در صنايع نفت و نيرو مركز همايش هاي بين المللي رازي تهران 1389
4 ارايه الگوريتمي جهت طراحي آيروديناميكي ايمپلر كمپرسور گريز از مركز و طراحي كاربردي يك نمونه ايمپلر دومين کنفرانس تجهيزات دوار در صنايع نفت و نيرو مركز همايش هاي بين المللي رازي تهران 1389
5 طراحي کمپرسور گريز از مرکز به روش انحناي خطوط جريان دومين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي تهران-دانشگاه علم و صنعت ايران 1388

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 اصول برنامه نويسي کامپيوتر با بهره گيري از نرم افزار متلب تالیف 1398 انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 کارشناس پژوهشي 1389
2 کارشناس پژوهشي 1391