چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سعیده
نام خانوادگی : کوهستانی
پست الکترونیک : saeidehkoohestani@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :مربی


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي مکانيک صنعتي اصفهان ايران 1387
کارشناسی ارشد مهندسي هسته اي صنعتي اميرکبير ايران 1389
دکتری مهندسي هسته اي صنعتي اميرکبير ايران 1395


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Nanosilica role in concrete containing iron oxides aggregates and boron carbide as a shield against gamma rays cement wapno beton 2021 26-3 218-232
2 Investigation of the effect of insulator sleeves on the ion emission in a 4kJ Plasma focus device Radiation Physics and Engineering 2021 2(3) 17-23
3 Investigation of the Lamb Wave Modes Sensitivity in the Inspection of Bonding between Aluminum and Composite Patch Russian Journal of Nondestructive Testing 2019 55(4) 268-276
4 Alborz tokamak system engineering and design Fusion Engineering and Design 2019 141 91-100
5 The Influence of Signal to Noise Ratio on the Pharmacokinetic Analysis in DCE-MRI Studies Frontiers in Biomedical Technologies 2019 6(4) 187-196
6 Investigation of the Effect of an Inconsistent Blade on Natural Frequencies of a Rotating Multi Blade System Romanian Journal of Acoustics and Vibration 2018 15-1 33-40
7 TF coil structure in Alborz Tokamak, from design to mounting Fusion Engineering and Design 2018 137 104-111
8 Frequency Range Determination for Reflectometry System in Alborz Tokamak Using 2D FDTD Simulation Journal of Fusion Energy 2016 35-4 634–642
9 Design of an O-mode frequency modulated reflectometry system for the measurement of Alborz Tokamak plasma density profile Fusion Engineering and Design 2016 113 139-145
10 Design, Simulation and Construction of a Low-Density Fixed-Frequency Refleloctometer Journal of Fusion Energy 2016 35 849-858
11 Study of the effect of pyrex and quartz insulators on X-ray intensity in a 4 kJ plasma focus device European Physical Journal D 2013 67-12 1-6
12 Design and construction of Alborz tokamak vacuum vessel system Fusion Engineering and Design 2012 87-9 1616-1620
13 Effect of Quartz and Pyrex Insulators Length on Hard-X ray Signals in APF Plasma Focus Device Journal of Fusion Energy 2011 30 68-71
14 بررسي اثر شرود در فرکانس هاي طبيعي سيستم چند پره اي پرخان ماهنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس 1398 19(8) 1889-1896

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Simulation of electron density measurement in Taban tokamak via reflectometry system 45th European Physical Society Conference on Plasma Physics Prague-Czech Republic 2018

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 عضو کميته اجرايي International Workshop on Plasma Science an 1390