چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : میثم
نام خانوادگی : وهابی
پست الکترونیک : Vahabi.meisam@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي مکانيک جامدات دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1381
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک جامدات دانشگاه صنعتي اميرکبير ايران 1383
دکتری مهندسي مکانيک جامدات دانشگاه صنعتي اميرکبير ايران 1389


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Comparison of the adhesion forces in single and double‐layer coatings on the MEMS surfaces by JKR and DMT models Surface and Interface Analysis 2020 52 34-41
2 Optimal Design of a Novel Two-Branch Spray Painting Robot for Prescribed Process Space International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2019 12-1 13-21
3 Experimental investigation of the adhesion force of single and double‐layer coatings on MEMS surfaces Surface and Interface Analysis 2019 51-4 419-426
4 Fracture analysis of piezoelectromagnetic medium with axisymmetric cracks Theoretical and Applied Fracture Mechanics 2019 104 1-18
5 Compensation of stress intensity factors in hollow cylinders containing several cracks under torsion by electro-elastic coating Applied Mathematics and Mechanics (English Edition) 2019 40-9 1335-1360
6 Torsion analysis of infinite hollow cylinders of functionally graded materials weakened by multiple axisymmetric cracks Theoretical and Applied Fracture Mechanics 2018 96 811-819
7 Multiple cylindrical interface cracks in FGM coated cylinders under torsional transient loading Theoretical and Applied Fracture Mechanics 2018 97 258-264
8 Torsion analysis of a hollow cylinder with an orthotropic coating weakened by multiple cracks Theoretical and Applied Fracture Mechanics 2017 90 110-121
9 Design of a Dynamically Balanced 2-DOF Planar Parallel Manipulator using Four-bar Legs International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2017 10-3 83-88
10 Modeling of Shape Memory Alloy Springs Using a Recurrent Neural Network Journal of Theoretical and Applied Mechanics 2013 51 711-718
11 Modelling of a novel in-pipe microrobot design with IPMC legs PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING 2011 225 63-73
12 Experimental identification of IPMC actuator parameters through incorporation of linear and nonlinear least squares methods SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 2011 168 140-148
13 Nonlinear Parametric Identification of an IPMC Actuator Model Amirkabir International Journal of Modeling Identification Simulation 2011 43 27-31
14 کنترل تطبيقي غيرخطي ربات راهرونده دوپاي 6 درجه آزادي مجله مهندسي مکانيک مدرس 1397 18-3 406-416

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 کنترل بازوي ربات جوشکار شش درجه آزادي همراه با صحه گذاري دومين کنفرانس ملي تحقيقات بين رشته اي در مهندسي کامپيوتر، برق، مکانيک و مکاترونيک قزوين 1396
2 تحليل سينماتيک و ديناميک ربات کاشت پروتز استخوانچه گوش اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مکانيک، مکاترونيک و بيومکانيک تهران-دانشگاه صنعتي اميرکبير 1395
3 Feasibility of Remaining Useful Life Prediction of Electerofan of a Distillation Tower Using Neural Network and Fuzzy Logic هفتمين کنفرانس تجهيزات دوار در صنعت نفت و نيرو تهران 1395
4 تحليل عددي کمانش ورق هاي مدرج تابعي و محاسبه بار بحراني اولين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران گرگان 1393

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي دلايل شکست و بهينه سازي گيربکس نيروگاه ايرانشهر مجری روح الله دري اسفريزي برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جشنواره جوان خوارزمي 1383

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ