چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مسعود
نام خانوادگی : براتی
پست الکترونیک : barati_masoud@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مديريت صنعتي اصفهان ايران 1381
کارشناسی ارشد مديريت صنعتي- تحقيق در عمليات علامه طباطبايي ايران 1384
دکتری مديريت توليد و عمليات علامه طباطبايي ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تحقيق در عمليات 1
2 مديريت توليد پيشرفته
3 برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي
4 روش تحقيق پيشرفته
5 پژوهش عملياتي پيشرفته
6 نگهداري و تعميرات
7 کنترل پروژه
8 مديريت کارخانه
9 مديريت توليد
10 کنترل کيفيت آماري
11 ارزيابي اقتصادي طرح هاي صنعتي
12 تحقيق در عمليات 3
13 تحقيق در عمليات 2
14 مدل سازي رياضي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مديريت پروژه
2 مديريت فرايندهاي کسب و کار
3 تحقيق در عمليات
4 تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
5 برون سپاري
6 مديريت زنجيره تامين


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 ترکيب روش فرآيند تحليل شبکه‏اي و تصميم‏گيري چندهدفه به‌منظور پيش‏بيني و کاهش ريسک‌هاي آتي تأمين‌کنندگان فصلنامه جشم انداز مديريت صنعتي ۱۳۹۷ 8-۳۰ ۱۱۱-۱۳۴
2 تأثير مديريت روابط زنجيره تأمين بر رقابت پذيري شرکتهاي کوچک و متوسط صنعت قطعه سازي خودرو فصلنامه چشم انداز مديريت صنعتي ۱۳۹۶ ۲۶ ۱۶۹-۱۸۸
3 تعيين مشخصه هاي کيفي محصول بر اساس روش ترکيبي گسترش کارکردهاي کيفيت و کارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي: محصول چرخ‌دستي خريد شرکت مهرآوه) فصلنامه مديريت استاندارد و کيفيت ۱۳۹۶ 7-3 ۶۵-۸۰
4 An Industry 4.0 readiness model for new technology exploitation International Journal of Quality 2023 40-10 2519-2538
5 Evaluating organizational agility in banking industry through data envelopment analysis: a case study of banks in Isfahan International Journal of Law and Management 2022 ۶۴ 403-417
6 Financial performance evaluation of companies listed on Tehran Stock Exchange: A negative data envelopment analysis approach International Journal of Law and Management 2018 60-3 885 - 900
7 The Portfolio Examination and Selection of Raw Material Suppliers, Based on Lean or Agile International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences 2016 6-4 28-43
8 Investigation and Classification of the outsourcing barriers to implementation of Green Supply Chain Management in the Iranian oil refining industry International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2015 5-10 91-99
9 مروري برمدل هاي آمادگي سازمان براي ورود به انقلاب صنعتي چهارم مهندسي مديريت نوين 1402 2/9 201-228
10 محرک‌ها، توانمندسازها و چالش‌هاي پايداري زنجيره‌تامين صنعت داروسازي: مرور نظام‌مند نشريه علمي مديريت زنجيره تأمين 1402 78/25 89-108
11 شناسايي الزامات بکارگيري اينترنت اشياء صنعتي در زنجيره تأمين صنعت خودرو فصلنامه مديريت عمليات 1401 2-۷ ۲۷-۵۴
12 ارائه الگويي براي تحليل عوامل موثر بر کيفيت مديريت در صنعت بانکداري فصلنامه مديريت عمليات 1401 2-5 49-77
13 مدل ساختاري تفسيري براي عوامل موثر بر شکايات کارگري کارفرمايي مطالعات کمي در مديريت 1400 11-3 151-186
14 طراحي مدلي براي ارزيابي کيفيت خدمات مسافري شرکت حمل و نقل ريلي نورالرضا فصلنامه مديريت عمليات 1400 1-3 9-35
15 نقش تعديل گر راهبردهاي کاهش ريسک پروژه در رابط ه بين مديريت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه هاي عمراني اصفهان نشريه علمي مديريت استاندارد و کيفيت 1399 10-1- 27-43
16 تحليل رابطۀ بازاريابي رابطه‌اي با ارزش ويژۀ برند بانک: نقش تعديل‌گر اخلاق کسب و کار فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري 1397 13-1 116-126
17 مدل تعاملي روابط زنجيره‌ي تامين در شرکت‌هاي کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازي خودرو دو فصلنامه كاوش هاي مديريت بازرگاني 1392 5-10 47-70
18 مدلي براي تصميم برون‌سپاري در بانک صنعت و معدن راهبردهاي بازرگاني 1391 2 -
19 پيمايشي از ابعاد پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان و مديريت ارتباط با مشتري در شرکت هاي ايراني فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات 1391 4-11 21-46
20 چارچوبي براي تصميم برون سپاري راهبردي مطالعات مديريت صنعتي 1391 25 -
21 تحليل اهميت-عملکرد شاخصهاي مديريت روابط زنجيره تامين در شرکت¬هاي کوچک و متوسط صنعت قطعه سازي خودرو مديريت صنعتي 1391 2 -
22 هوشمندي کسب و کار: کليدي براي مديريت يک سازمان ماهنامه مديريت 1389 158 -
23 ريسک‌ها و منافع پنهان در برون‌سپاري فناوري اطلاعات فصل نامه مديريت و توسعه 1388 43 -
24 تامين پيمانه‌اي: چرا و چگونه؟ فصل نامه علوم مديريت ايران 1386 6 -

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تحليل اثرات بحران کرونا بر کسب و کار ها با رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1400
2 بررسي تاثير بيماري کوويد 19 بر فرآيندهاي مديريت منابع انساني در سازمان ها : چالش ها و راهکارها دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه آراد اسلامي واحد نجف آباد 1400
3 مديريت دانش و نقش آن در موفقيت سازمان کنفرانس بين المللي مدل ها و تکنيکهاي کمي در مديريت قزوين 1399
4 ارائه مدلي به منظور انتخاب برترين سيستم مکانيزه مديريت نگهداري و تعميرات ناب با رويكرد AHP فازي دومين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري اهواز 1396
5 شناسايي و رتبه بندي موانع لجستيك معكوس با استفاده از روش تركيبي AHP و دلفي فازي در شهرک صنعتي ايلام دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
6 تحليل عوامل موثر برايمني فرآيندهاي انتقال گاز با رويکرد FMEA در شرکت گاز استان اصفهان دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ۱۳۹۶
7 تحليل عوامل موثر بر ايمني فرآيندهاي انتقال گاز با رويکرد ديمتل در شرکت گاز استان اصفهان دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ۱۳۹۶
8 ارزيابي عوامل موثر بر راهبرد نگهداري و تعميرات ناب با رويکرد ISM (مطالعه موردي گروه صنعتي انتخاب) دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ۱۳۹۶
9 ارائه چارچوبي پيشنهادي از گزارش دهي پايدار در زنجيره تامين يک سازمان دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
10 رويکردي متوازن در ارزيابي عملکرد سيستم برنامه ريزي منابع سازمان كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري دانشگاه تهران 1395
11 کاربرد تحليل پوششي داده هاي معکوس در تخصيص منابع اولين کنفرانس بين المللي حسابداري ، مديريت وصنايع ايران همدان 1395
12 مطالعه، بررسي و انتخاب پرتفوي عرضه کنندگان مواد اوليه بر مبناي چابکي و ناب بودن (مطالعه موردي :شرکت توليد کاشي و سراميک شهرستان نجف آباد) اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در حسابداري، مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان 1394
13 بررسي موانع تکنولوژيکي در مسير پياده سازي مديريت زنجيره تامين سبز در صنايع پالايش نفت ايران (مطالعه موردي صنعت پالايش نفت شهر اصفهان) اولين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
14 بررسي وضعيت مؤلفه هاي مديريت ارتباط با مشتري در شعب بانک ملي استان اصفهان اولين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
15 بررسي و رتبه بندي موانع مديريت استراتژيک در شرکتهاي دانش بنيان شهرک علمي و تحقيقاتي استان اصفهان اولين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 درآمدي بر برون‌سپاري فرايندهاي کسب و کار: با تمرکز بر صنعت بانکداري تالیف 1389 پژواک کيوان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه تحصيلات تکميلي مديريت صنعتي 1394