چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : بهنام
نام خانوادگی : صغیرزاده
پست الکترونیک : b.saghirzadeh@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق-مخابرات دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1385
کارشناسی ارشد مهندسي برق-مخابرات ميدان (موج) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 1388
دکتری مهندسي برق-مخابرات ميدان دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1395


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Engineering Electromagnetics Undergraduate
2 Fielda and Waves Undergraduate
3 Antenna Theory Undergraduate
4 Microwave Engineering Undergraduate
5 Transmission Lines in Communications Undergraduate
6 Circuit Theory 1 Undergraduate
7 Optical Fiber Theory Graduate
8 Advanced Electromagnetics Graduate
9 Engineering Mathematics Undergraduate


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 تحليل، شبيه سازي، طراحي و بهينه سازي ادوات و ساختارهاي اپتيکي و مگنتواپتيکي به ويژه ساختارهاي مبتني بر کريستال هاي فوتوني، کريستال هاي فوتوني مغناطيسي و متامتريال ها
2 روش هاي عددي در الکترومغناطيس نظير FEM, FDFD, FDTD
3 الکترومغناطيس، مايکروويو و آنتن


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 An Ultra-compact Optical Polarizer Based on the One-Dimensional Photonic crystals Containing Anisotropic layers OPTICS COMMUNICATIONS 2023 526 128884
2 Compact Broadband Optical Polarizers Based on the Multiple-Defect Photonic Crystals IEEE PHOTONIC TECH L 2023 35-7 345-348
3 A design of high-gain array antenna with novel metamaterial structures for millimeter-wave femtocell implementation International Journal of RF and Computer-aided Engineering 2022 32 e23157
4 Reducing the Length and Enhancing the Design Accuracy in the Synthesis of One-Dimensional Magnetophotonic Crystals IEEE Magnetics Letters 2020 11 6103104
5 Magneto-optical properties of asymmetric one-dimensional magneto-photonic crystals Journal of Optics 2019 21 015101
6 Analysis and synthesis of one-dimensional magneto-photonic crystals using coupled mode theory Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2017 426 163-172
7 Temporal Coupled Mode Analysis of One-Dimensional Magneto-Photonic Crystals with Cavity Structures Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2016 419 84-91
8 Photonic crystal based cross connect filters Optics Communications 2011 284 1424-1428
9 Improving the performance of a photonic crystal ring-resonator-based channel drop filter using particle swarm optimization method OPTICS COMMUNICATIONS 2010 283 4099-4103

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Design of optical notch filters based on photonic crystal micro cavities Young Optical Scientists Conference روسيه - مسکو 2009

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ